1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 02

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Основні напрями роботи відділу: наукова робота провадиться у дослідному полі спостережень мисленнєво-пізнавальних особливостей українського мовного та словесного культуротворення. У відділовому доробку представлено такі напрямні: форми репрезентації українського сучасного слово-культуротворення у дискурсах масової культури, цивілізаційні аспекти спільнотного згуртування в комунікативному просторі сучасної спільноти, специфіка сприйняття світових літературних явищ через мистецтво перекладу українською мовою, чинники та форми українського культурного самозбереження як самоохоронної дії українців «на поселеннях», спостереження світового українства у виконанні ним місії пропагування України та українського через мистецтво слова, творчо-поведінкові моделі автора-комунікатора у «малих формах» тексту в українському (україноцентричному) сегменті та полі міжкультурного спілкування в Інтернеті.

 

Cпівробітники відділу

 

Безсмертна Наталія Сергіївна – молодша наукова співробітниця відділу української філології НДІУ.

Коло наукових інтересів

Українознавство, українська мова, соціолінгвістика, лінгвокультурологія, знаково-інформаційний простір українськомовного Інтернет-сегменту. Працює над дисертаційною темою: «Філософські та лінгвоукраїнознавчі аспекти комунікації в Інтернеті».

Останні наукові праці:

1. Безсмертна Н.С. ,Чирков О. Новинні повідомлення порталу «Ukr.net» у світлі соціолінгвістики та етнокультурних процесів у сучасній Україні // Українознавство. – № 3. – 2019. – С. 122 – 137.

2. Безсмертна Н., Чирков О. Мовна конкуренція та кількісні диспропорції в українському сегменті веб-простору на прикладі контенту новинного порталу «ukr.net»»// Гілея. – № 151. – 2019.

3. Філатова Н. Мовна ситуація у Донецькій області в умовах незалежної України / Н.Філатова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 122 (7). – С. 112 – 118.

4. Філатова Н. Мовна ситуація у Донецькій області у контексті етнокультурних тенденцій років агресії Росії проти України / Н.Філатова // ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ: Збірник наукових праць. – Вип. 53. – К., 2017. – С. 165 – 176.

 

Осадча Наталія Сергіївна – наукова співробітниця відділу української філології НДІУ.

Коло наукових зацікавлень

Українознавство, українська мова, соціолінгвістика. Працює над дисертаційним дослідженням «Мова як чинник національної консолідації (на прикладі України)».

Останні наукові публікації:

1. Осадча Н. Форми збереження українських традицій в електронних версіях діаспорних видань США 2012 – 2018 рр. // Українознавство. – №1(70). – 2019.  – C. 76 – 96.

2. Осадча Н. Україна в електронно-публіцистичних українських періодичних виданнях Польщі (2017 – 2019 рр.): когнітивний аспект // Українознавство. – №4. – 2019. С. 165–185.

3. Осадча Н. Українська мовна картина світу: інтерпретаційні моделі інтегративного потенціалу/ Н. Осадча // Українознавство. – № 3(64). – 2017. – С. 201 – 213.

4. Осадча Н. С. Проблеми двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс / Н. Осадча // Українознавство. – № 2(59). – 2016. – С. 164 – 180.

 

Шинкарик Юліана Василівна – молодша наукова співробітниця.

Коло наукових інтересів

Українознавство, семіотичний аналіз українського казкового корпусу, сучаcний досвід українського книготворення (книговидання), українсько-польські літературні взаємини.

Зарубіжні публікації:

1. Шинкарик Ю. Культурно-ідейні виміри видань казок Івана Франка в кінці ХІХ століття і на сучасному етапі / Ю. Шинкарик // ScieneRise. – № 9. – 2017. – С. 48 – 52.

 

У відділі також працювали:

Анатолій Ціпко – доктор філологічних наук, завідував відділом української філології НДІУ упродовж 2014-2020 рр.  Коло наукових зацікавлень – українознавство, українська словесність, порівняльні літературознавчі дослідження, лінгвофольклористика, лінгвокультурологія, будівний і малярський досвід українців, релігієзнавство. У доробку науковця – понад 160 публікацій.

 

Олександр Хоменко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ (2014-2020 рр). Коло наукових зацікавлень – концепт «художня словесність» в оперативному полі сучасної гуманітаристики; українознавчі виміри національного письменства ХХ – ХХІ ст.; українська поезія доби Незалежності як семіотичний феномен; гуманітарні аспекти політико-мілітарної кризи в Донецькому краї. Загальна кількість публікацій – близько 120.

 

Ольга Смольницька, працювала у відділі упродовж 2014-2017 рр. як старша наукова співробітниця. У доробку – близько 80 публікацій, з них – одна індивідуальна монографія, 3 зарубіжні публікації. Коло наукових зацікавлень – українознавство, українське літературознавство та філософія кінця ХІХ – початку ХХІ ст.; творчість Віри Вовк; релігійна символіка в компаративному аналізі; крос-культурний аспект; латиноамериканістика; перекладознавство.


Оксана Шевчук, працювала у відділі упродовж 2015-2017 рр. як молодша наукова співробітниця. Коло наукових зацікавлень – українознавство, культурне самозбереження та самоідентифікація української спільноти в Південній Америці, латиноамериканська шевченкіана; релігійно-громадське життя, рідномовне шкільництво в діаспорі. У доробку дослідниці – близько 10 публікацій.


Світлана Чмільова – кандидатка історичних наук, працювала у відділі упродовж 2014-2016 рр. як наукова співробітниця. Коло наукових зацікавлень – дискурс національної культури у соціальному просторі сучасного українського села; семіотико-культурологічні виміри процесів цивілізаційної трансформації модусу буття особистості та спільноти в українському селі Середньої Наддніпрянщини; культурний розвиток національних меншин в сучасній Україні; українознавчі пріоритети сучасної культурно-просвітницької роботи; інноваційні технології в методиках викладання української мови; концепт національної пам’яті в просторі глобальних викликів початку ІІІ тис.; історико-культурне краєзнавство Черкаського краю. Загальна кількість публікацій – близько 30.

 
© Всі права захищені
test