1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лют. 17

Положення про МКУ для студентів

PDF Друк E-mail

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНОЗНАВСТВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ


1. Загальні положення

1.1.        Міжнародний конкурс з українознавства (далі Конкурс) проводиться Національним науково-дослідним інститутом українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі ННДІУВІ), Міжнародною асоціацією «Україна і світове українство» спільно з місцевими органами виконавчої влади, громадськістю та міжнародними організаціями.

1.2.        Конкурс проводиться з метою активізації наукової роботи студентів та молодих науковців у сфері українознавства як синтезуючої і цілісної системи наукових інтегративних знань, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах та різних формах науково-дослідної діяльності.

1.3.        У конкурсі можуть брати участь студенти (3, 4, 5 курсів) гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти зарубіжжя, які отримують спеціальність, пов’язану  з українознавством, українською філологією, історією, філософією тощо, магістранти та молоді вчені.

1.4.        На конкурс подаються самостійно підготовлені роботи студентів, магістрантів чи молодих науковців з актуальних проблем українознавства, які є пошуковими за своїм характером і мають наукове значення.

1.5.        На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

1.6.        Наукові роботи виконуються державною мовою. Для молодих науковців з інших країн робочі мови: українська, англійська, російська.

1.7.        Авторські права на роботи, надіслані на Конкурс, належать конкурсантам (авторам робіт). Надсилаючи роботу на Конкурс, конкурсант погоджується, що організатор залишає за собою право оприлюднення поданих робіт із урахуванням авторських прав конкурсантів без виплати винагороди авторам. У разі виникнення потреби на інше використання твору, окрім оприлюднення, це питання вирішується індивідуально з кожним автором твору шляхом укладення авторського договору.

1.8.        Відповідальність за плагіат несе конкурсант, який від свого імені подав роботу іншого автора або робота якого містить окремі частини творів іншого автора без дотримання прав цього автора відповідно до законодавства. В разі виявлення в поданих роботах плагіату, організатор залишає за собою право зняти такі роботи з Конкурсу.


2. Керівництво конкурсом

2.1.        Організаторами і координаторами Конкурсу є Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнародна асоціація «Україна і світове українство».

2.2.        Загальне керівництво Конкурсом здійснює постійно діючий Міжнародний оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом ННДІУВІ.

2.3.        Оргкомітет:

- забезпечує організацію та проведення Конкурсу;

- розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та проведення Конкурсу;

- забезпечує вищі навчальні заклади необхідними інформаційними та методичними матеріалами;

- аналізує і контролює хід проведення Конкурсу на всіх його етапах;

- підводить остаточні підсумки Конкурсу;

- здійснює нагородження переможців;

- сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.

2.4.        Для організації та проведення конкурсу створюються координаційна рада, робоча група та журі Конкурсу.


3. Порядок представлення і розгляду робіт

3.1.        Конкурс проводиться на добровільних засадах.

3.2.        Конкурс проводиться у два етапи:

І етап – заочний,

ІІ етап – очний

(тематика та дата проведення Конкурсу визначаються наказом директора ННДІУВІ).

3.3.        Перший етап передбачає виконання наукових робіт із загально окресленої проблеми.

Перший етап Конкурсу передбачає можливість проведення Конкурсу у форматі «Інтернет конкурс»©. Умови проведення Інтернет конкурсу мають самостійне значення в межах загального Положення.

Другий етап передбачає публічний захист наукової роботи, виконання Інтернет-олімпіади з українознавства та української мови, проведення українознавчих майстер-класів.

3.4.        Для участі в Конкурсі необхідно надіслати на поштову адресу ННДІУВІ (01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18) такі матеріали:

- наукову роботу, оформлену відповідно до вимог;

- відомості про автора й наукового керівника роботи (Додаток 1).


4. Вимоги до оформлення робіт учасників Конкурсу

4.1.        На конкурс подаються наукові роботи за такими вимогами:

- титульні аркуші науково-дослідних робіт, що подаються на конкурс, не повинні містити жодного посилання на авторів роботи;

- роботи приймаються в такому вигляді: комп’ютерний набір (шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5);

- обсяг науково-дослідної роботи – 25 – 30 сторінок;

- робота має містити вступ (в якому визначається актуальність і мета), основну частину та висновки;

- у кінці роботи обов’язково зазначаються використані джерела та перелік літератури;

- у додатках передбачаються демонстраційні матеріали.

4.2.        Науково-дослідна робота оцінюється за такими критеріями:

- оригінальність;

- актуальність;

- глибина розкриття теми;

- обґрунтованість висновків власного дослідження.

4.3.        Роботи, які надійдуть несвоєчасно, не будуть відповідати тематиці конкурсу, оформлені з порушенням встановлених правил як щодо самої роботи, так і заявки-анкети учасника, до участі в конкурсі допускатися не будуть.


5. Відзначення переможців Конкурсу

5.1         . Переможцями Міжнародного конкурсу вважаються студенти чи магістранти ВНЗ та молоді вчені, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5.2         Кількість переможців Конкурсу визначається у такому співвідношенні: нагороджується 30% від загальної кількості робіт. З них – диплом І ступеня – 30%, ІІ ступеня – 35%, ІІІ ступеня – 35%.

5.3         Переможці Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами благодійних фондів, спонсорів тощо.

5.4         У разі втрати диплом не поновлюється.


6. Фінансування конкурсу

6.1.        Конкурс фінансується меценатами, спонсорами, якими можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.

6.2.        У разі надання коштів фізичними особами, за бажанням спонсорів переможці нагороджуються іменними преміями.

 

 
© Всі права захищені
test