1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лют. 17

Вимоги МКУ студенти

PDF Друк E-mail

 

До розгляду приймаються оригінальні дослідження, здійснені на основі наукової українознавчої методології за зазначеним напрямом.

Конкурс передбачає два етапи:

I етап – заочний – до 10 листопада 2011 р.: підготовка науково-дослідної роботи з проблематики конкурсу.

II етап – очний – 15 – 16 грудня 2011 р., м. Київ: захист попередньо прорецензованої науково-дослідної роботи, Інтернет-олімпіади з українознавства та української мови, українознавчі майстер-класи за різними напрямами.

Конкурс має відкритий характер, проводиться на добровільних засадах. До участі в конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації; магістранти; аспіранти, молоді вчені з України та зарубіжжя.

Роботи потрібно надіслати до 10 листопада 2011 р. (за поштовим штемпелем) за адресою:

01135, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ), вул. Ісаакяна,18, к. 301, м. Київ.

Тел. відділу освітніх технологій: (044) 236-01-02.

Вимоги до конкурсних досліджень:

1. Мова викладу – українська (для учасників із-за кордону допускається виконання робіт англійською і російською мовами).

2. Титульний аркуш містить лише тему дослідження, автор та науковий керівник зазначаються у заявці-анкеті учасника, що додається.

3. Текст роботи: машинопис (інтервал – 1,5), комп’ютерний набір (шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5), обсяг – 20–30 стор.; обов’язкові посилання на використані джерела та перелік літератури (в кінці роботи).

4. Схвалюється використання сучасних українознавчих праць (90-х рр. ХХ–поч. ХХІ ст.); посилання на матеріали сайту ННДІУВІ (http://www.nrius.org.ua), електронного фахового видання – журналу «Українознавство» (www.ualogos.kiev.ua); підготовка презентаційних матеріалів, узагальнюючих таблиць, схем, діаграм, фотографій для представлення результатів власного дослідження.

Науково-дослідна робота оцінюється за такими критеріями:

актуальність;

історіографія й аналіз джерел;

глибина розкриття теми;

обґрунтованість висновків та пропозицій власного дослідження.

Роботи, які надіслані несвоєчасно, не відповідають тематиці Конкурсу або оформлені з порушенням встановлених правил, до розгляду не приймаються.

Оргкомітет.

Заявка-анкета на конкурс.

 
© Всі права захищені
test