1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
П'ятниця вер. 24

Новини

Нові видання ННДІУВІ

 

Побачили світ нові видання науковців Науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, а саме:

– д.і.н., проф., завідувача відділу міжнародного менеджменту українознавства Гримич М.В. «Народна культура українців: життєвий цикл людини» (К., «Дуліби», 2012. – Т.3. – 480 с. (ум. друк. арк. 27,16));

д.філос.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача відділу геополітики та глобалістики Крисаченка В.С. «Християнство на теренах Давньої України: від Апостола Андрія до Князя Володимира» (К., «МП Леся», 2012. – 650 с. (ум. друк. арк. 37,9));

д.і.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача відділу культурологічних досліджень Борисенко В.К. «Традиційне весілля українців: унікальні записи кінця ХІХ – 20-40 років ХХ ст.» (упоряд., передмова та примітки В.Борисенко (К.: ВД «Стилос», 2012. –192 с. (ум. друк. арк. 14,6)).

Детальніше...

Нові публікації. «Німеччина – Україна...»

 

Вийшов друком українською та німецькою мовами Збірник наукових праць «Німеччина – Україна: історичні, культурні, економічні та наукові зв’язки» (за матеріалами ІІІ Міжнародного наукового Конгресу у Мюнхені (10-12 квітня 2011)) за загальною редакцією проф., д-ра Дарини Блохин.

Детальніше...

Нові публікації. Я.Калакура

 

У видавництві «Джура» вийшов друком науково-методичний посібник відомого українського історика, українознавця, історіографа, джерелознавця, доктора історичних наук, професора, акад. АН Вищої школи України Я.С.Калакури «Українознавче дослідження: теорія та методологія» (Тернопіль: Джура, 2012. – 292 с.).

Детальніше...

Нові публікації. Ю.Фігурний

 

Наприкінці 2011 року вийшла друком монографія кандидата історичних наук, завідувача відділу української етнології ННДІУВІ Фігурного Юрія Степановича «Роман Шухевич – становлення національного героя» (Фігурний Ю. С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К., ННДІУВІ. – 2011. – 160 с.).

Детальніше...

Нові публікації. В.Ятченко

 

Наприкінці 2011 року побачила світ монографія доктора філософських наук, професора, провідного наукового співробітника відділу української етнології ННДІУВІ Володимира Феодосійовича Ятченка «Український шаманізм» (В.Ф.Ятченко К.: Міленіум, 2011. – 216 с.).

Детальніше...

Нові публікації. В Борисенко

 

Нещодавно побачила світ книга доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Валентини Борисенко «Така житка...: Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.). – К.: ВД «Стилос», 2011. – 224 с.».

Детальніше...

© Всі права захищені
test