1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
П'ятниця лют. 21

Новини

Про результати атестації

 

Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації проведено атестацію державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету.

Детальніше...

Нові публікації. О.Хоменко.

 

У форматі виконання держбюджетної теми «Історія в українознавчому контенті навчально-методичних комплектів з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів» старший науковий співробітник відділу української філології Олександр Хоменко у березні 2013 року опублікував  книгу «Національна художня словесність у системі українознавства ІX-XVІІІ століть» (К.: Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, 2013. – 360 с.).

Детальніше...

Новий том "Збірника наукових праць ННДІУВІ"

 

Вийшов друком том ХХХ «Збірника наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії» (Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. К.: ННДІУВІ, 2012. Т. ХХХ. – 336 с.).


Нові публікації. І.Ворончук

 

У 2012 році побачила світ монографія кандидата історичних наук, доцента, завідувача  відділу історичних пам’яток ННДІУВІ І.О.Ворончук «Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподартво, демографічні чинники» (Монографія. – К., 2012. – 711 с.: іл.).

Детальніше...

Нові видання ННДІУВІ

 

Побачили світ нові видання науковців Науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, а саме:

– д.і.н., проф., завідувача відділу міжнародного менеджменту українознавства Гримич М.В. «Народна культура українців: життєвий цикл людини» (К., «Дуліби», 2012. – Т.3. – 480 с. (ум. друк. арк. 27,16));

д.філос.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача відділу геополітики та глобалістики Крисаченка В.С. «Християнство на теренах Давньої України: від Апостола Андрія до Князя Володимира» (К., «МП Леся», 2012. – 650 с. (ум. друк. арк. 37,9));

д.і.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача відділу культурологічних досліджень Борисенко В.К. «Традиційне весілля українців: унікальні записи кінця ХІХ – 20-40 років ХХ ст.» (упоряд., передмова та примітки В.Борисенко (К.: ВД «Стилос», 2012. –192 с. (ум. друк. арк. 14,6)).

Детальніше...

Нові публікації. «Книга о ділах народу українського...»

 

ННДІУВІ випустив книгу П.Куліша «Книга о ділах народу українського…» (К., 2012. – 224 с.), упорядник В.Лазарєва, молодший науковий співробітник відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства.

Детальніше...

© Всі права захищені
test