1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя черв. 26

Всеукраїнська наукова конференція «Переяславська рада 1654 року і доля українського народу»

Всеукраїнська наукова конференція

«Переяславська рада 1654 року і доля українського народу»

28 січня 2014 року на базі Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та за сприяння Українського інституту національної пам’яті відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Переяславська рада 1654 року і доля українського народу». До роботи конференції зголосилися науковці з 20 вищих навчальних закладів та наукових установ України. Плідної роботи учасникам заходу побажали доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Віктор Петрович Коцур та доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Українського інституту національної пам’яті Валерій Федорович Солдатенко. Із змістовними доповідями з питань історичного контексту, передумов, історико-правового змісту, наслідків та відображення в національній пам’яті Переяславської ради 1654 р. на пленарному засіданні конференції виступили доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України Олександр Петрович Моця, доктор історичних наук, завідувач відділу історії та археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства НАН України Віктор Анатолійович Брехуненко, доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерел з історії України княжої та козацької доби ім. М. С. Грушевського НАН України Ярослав Олександрович Федорук, доктор історичних наук, професор, перший заступник директора Українського інституту національної пам’яті Володимир Володимирович Кривошея. Обмін думками та фахові дискусії продовжилися на секціях «Переяславська рада: історичний аспект» й «Переяславська рада в джерелах, історіографії та національній пам’яті». Від Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОН України у конференції взяв участь кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу історичних пам’яток Олег Богданович Ярошинський.

Учасників конференції об’єднало бажання зробити свій внесок у зближення різних моделей культурної пам’яті про Переяславську угоду 1654 р., пошук компромісу й толерантного ставлення до носіїв відмінних історіографічних поглядів.

Детальніше з виголошеними на конференції доповідями та повідомленнями можна буде згодом ознайомитися на сторінках спеціального випуску збірника наукових праць Українського інституту національної пам’яті.

 
© Всі права захищені
test