1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Четвер черв. 08

Про співробітництво між науковими і громадськими українознавчими установами Росії та ННДІУВІ

PDF Друк E-mail

 

Про співробітництво між науковими і громадськими українознавчими установами Росії та ННДІУВІ

30 серпня 2013 року до ННДІУВІ завітали науковці з Росії: к.і.н. Денис Чернієнко (м. Уфа, Республіка Башкортостан, РФ) та к.і.н. В’ячеслав Чорномаз (Далекий Схід, РФ). У розмові з директором інституту д.і.н. Анатолієм Чайковським мова йшла про співробітництво між науковими і громадськими українознавчими установами Росії та ННДІУВІ. Зокрема, було домовлено розпочати великий науковий проект «Українці Росії», в якому візьмуть участь як провідні російські українознавці, що представляють різні регіони Росії, так і науковці інституту.

Дослідники подарували бібліотеці інституту свої праці:

Чернієнко Д.А. Україністика Південного Приуралля: монографія. – Іжевськ: Вид-во «Удмуртський університет», 2013. – 308 с.

У монографії в хронологічній послідовності розглядаються основні етапи й особливості формування наукового інтересу до історії і культури українців Південного Приуралля на матеріалах Республіки Башкортостан і Оренбурзької області. Зображені вклад і результати наукової діяльності окремих учених і дослідницьких колективів. Вперше у вітчизняній науці здійснено системний, міждисциплінарний історіографічний аналіз розвитку україністики як самостійного наукового напрямку на прикладі одного з регіонів Росії.

Монографія може бути корисна для істориків, етнографів, історіографів, культурологів, спеціалістів в області етнокультурного розвитку народів Росії.

ІІ Міжнародні Шевченківські читання: збірник матеріалів / заг. ред. В.Я. Бабенко. – Оренбург; Уфа: ВЦ Уфимського філіалу МДГУ ім. М.А.Шолохова, 2013 р. – 200 с.

Збірник містить матеріали II Міжнародних Шевченківських читань, що відбулися у м. Оренбурзі 27 березня 2013 р. за участю представників Росії, України, Казахстану, присвячених 20-річчю з дня створення НДІ «Інститут Тараса Шевченка». Учасники читань обговорювали актуальні питання, пов’язані із досвідом діяльності ІТШ, вивченням наукової і художньої спадщини Т.Г. Шевченка, збереженням культурної пам’яті про Кобзаря у різних формах, регіональною історією.

Збірник розрахований на наукових працівників: літературознавців, істориків, культурологів, представників інших гуманітарних дисциплін, викладачів, студентів, співробітників бібліотек, усім зацікавленим творчістю Т.Г. Шевченка, історією шевченкознавства.

Чорномаз В.А. Український національний рух на Далекому Сході (1917–1922 рр.): – Владивосток: Вид-во Далекосхіднун-ту, 2009. – 560 с.

У монографії на основі багатьох джерел, значна частина яких уведена до наукового обігу вперше, аналізується феномен українського національного руху, що утворився на Далекому Сході у 1917–1922 рр. У роботі розглядаються демографічні, етнокультурні й організаційні чинники його виникнення, аналізуються головні організаційні форми, ідейна платформа та програмні положення руху, розглядаються основні напрямки діяльності українських організацій, що існували на Далекому Сході у цей період.

Книга розрахована на істориків, етнологів, краєзнавців, викладачів і студентів вузів, усіх зацікавлених історією Далекого Сходу.

 
© Всі права захищені
test