1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота груд. 03

Публікації Смольницька

PDF Друк E-mail

 

 

Смольницька Ольга Олександрівна – науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, кандидат філософських наук спеціальності 09.00.12 – українознавство (філософські науки). У сфері наукових інтересів: українознавство, філософія, літературознавство, юнгіанство, міфологія, фольклор.

Член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Міжнаціональної спілки письменників Криму, лауреат Міжнародної україно-німецької премії ім. Олеся Гончара в номінації «Поезія» (2010), Всеукраїнського поетичного вернісажу «Троянди й виноград-2012», Літературної премії ім. Богдана-Ігоря Антонича за 2008 р. (львівське видавництво «Каменяр») та ін., а також премії АРК «За наукові досягнення у сфері пріоритетних напрямків розвитку Криму» (2009).

Лауреат премії АРК «За наукові досягнення у сфері пріоритетних напрямків розвитку Криму» (2009), лауреат міжнародної україно-німецької премії ім. Олеся Гончара в номінації «Поезія» (2010), лауреат Літературної премії ім. Богдана-Ігоря Антонича за 2008 р. (львівське видавництво «Каменяр»), лауреат всеукраїнського альманаху «Нова проза» (2008) у м. Луцьку за твір «Казка завтрашнього дня», номінація «Краща публікація-2008».

Авторка шістьох  україномовних книг: поетичних збірок «Ангел ночі», «Відшукаю мінливу комету» (обидві 2009), «Чорний метелик» (2010), «Мандрівник» (2011); книги телесценаріїв, есеїв, статей «У пошуках коріння» (2010), «Лілеї для Ніли» (2012, пам’яті Ніли Зборовської). Вибрані поезії і телесценарії перекладені німецькою, польською, португальською, російською мовами. Публікувалися в Бразилії, Німеччині, Словаччині.

Публікації:

Літературознавство

1. Смольницька О. Аніма та Анімус у тваринному світі західноукраїнських казок / О.Смольницька. // Українознавство. – 2009. – № 1 . – С. 218 – 220.

2. Смольницька О. Філософська інтерпретація лесезнавчого дискурсу Ніли Зборовської (на матеріалі есею «Моя Леся Українка») [Текст] / Ольга Смольницька // Слово і час. – № 9 (621). – Вересень 2012. – С. 52 – 62.

3. Смольницька О. Передумови і контекст української „романтичної фольклористики” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 41. До 190-ліття від дня народження М.Костомарова і 110-ліття від дня смерті П. Куліша: Львівський національний університет імені І.Я.Франка. – Львів, 2007 р. – С. 110 – 116. (Стаття присвячена М.Костомарову).

4. Смольницька О. «Тотем скальних соколів» Віри Вовк як приклад українського магічного реалізму [Віра Вовк. Тотем скальних соколів] / Рецензії // Слово і час. – № 12 (600). – Грудень 2010. – С. 105 – 109.

5. Смольницька О. Взаємодія архетипних систем в українських, польських, староанглійських і кельтських загадках (на матеріалі праць І. Я. Франка та Ексетерської книги) // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – № 154. – 2009. – С. 127 – 133

та Смольницька О. Взаємодія архетипних систем в українських, польських, староанглійських і кельтських загадках (на матеріалі праць І.Я.Франка та Ексетерської книги) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 29. – Ч. 1. – К. : Твім інтер, 2010. – С. 612 – 631.

6. Смольницька О. Інтерпретація Т.Г.Шевченком та І.Я.Франком апокрифічного дитинства Ісуса Христа: порівняння першотворів у візантійській і західній традиціях / О. Смольницька. / Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) наукової шевченківської конференції [Текст]: 22-24 квітня 2009 р., [м. Черкаси]: 195-й річниці з дня народж. Т.Г.Шевченка / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаська. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2009. – С. 452 – 459. [598 с.]

7. Смольницька О. Архетипна основа роману Віри Вовк "Останній князь Звонимир" [Текст] / Ольга Смольницька // Слово і час. – 2011. – № 9. – С. 82 90.

8. Смольницька О. «Свято з Жар-птицею» Віри Вовк як приклад сучасної української літературної казки // Антология авангардапсихотерапии и психологии. № 10 / Автор-составитель Е. Смольницкая. – Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедгиз»», 2011. – С. 78 – 81.

9. Смольницька О. Перекладацька діяльність І.Франка: компаративістський аналіз архетипних систем давньоукраїнського та скандинавського мислення // Слово і час. – № 1 (589). – Січень 2010. – С. 81 – 86.

10. Смольницька О. Релігійний та міфологічний підтекст оповідання Валерія Шевчука «Свічення» (роман-балада «Дім на горі»): система національних архетипів // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – № 20. – 2010. – С. 143 – 149.

11. Смольницька О. Нарцисизм і язичницька Аніма в народних казках: юнгіанський аналіз // Філологічні обрії: Збірник наукових праць. – Вип. 4. – Кривий Ріг, 2010. – С. 204 – 206.

12. Смольницька О. Тарас Шевченко і німецька та російські літератури // Дивослово.  –  № 3. – 2007. – С. 14. Шифр: Д7/2007/3. Електронний каталог наукової бібліотеки НПУ (Національного педагогічного університету ім.П.Драгоманова), шифр Д773874 /2007 /3.

13. Смольницька О. Мої роздуми над новелою Григора Тютюнника „Три зозулі з поклоном”. – № 5. – 2007. – С. 21 – 22.

14. Смольницька О. Компаративний аналіз поеми Лесі Українки «Ізольда Білорука» і шотландського циклу легенд про фейнів «Смерть Дірмеда» // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / упоряд. Н.Сташенко. – Т.6. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – С. 120 – 126.

15. Смольницька О. Карнавальність в українській літературі: від Т.Г.Шевченка до сучасності // Femina α + Мα : антология авангарда, психоанализа, психотерапии, психологии. – Симферополь, 2007. – С. 136140.

16. Смольницька О. Духовність персонажів апокрифічного циклу „Три грішниці”, перекладеного І.Я.Франком // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. – Випуск 27. – Частина 1. – К.: Акцент, 2007. – С. 448 – 459.

17. Смольницька О. Протистояння І.Я.Франка своїй Тіні: аналіз архетипів у художній і перекладацькій спадщині // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. Інститут філології Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. – Випуск 28. – Частина 1. – К.: Твім інтер, 2007. – С. 587 – 593.

18. Смольницька О. Руни як архетипові паттерни в перекладених І.Я.Франком давньоскандинавських баладах // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 34. – Частина 2. – К.: Твім інтер, 2009. – С. 431 – 439

та // Соціум. Наука. Культура. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 28 – 30 січня 2009 року. – Ч. 1. – К., 2009. – С. 89 – 92.

19. Смольницька О. Відторгнення агресивних Анімуса та Аніми (на матеріалі повістей М.В.Гоголя і перекладених І.Я.Франком старонорвезьких балад) // Література та культура Полісся. – Вип. 53: Гоголь і український культурний контекст / Відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 39 – 46.

20. Смольницька О. Перекладацька діяльність І.Я.Франка: компаративний аналіз архетипних систем давньоукраїнського та скандинавського мислення // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. Інститут філології Київського національного університету ім.Т.Шевченка. – Випуск 31. – Частина 2. – К.: Твім інтер, 2008. – С. 664 – 672.

21. Смольницька О. Едипів комплекс у закарпатському фольклорі: аналіз легенди «Про римського папу Григорія» // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. Інститут філології Київського національного університету ім.Т.Шевченка. – Випуск 32. – Частина 2. – К.: Твім інтер, 2008. – С. 372 – 381.

22. Смольницька О. „Нам треба тільки, щоб була Україна!” // Femina α + Mα. Антология авангарда, психоанализа, психотерапии, психологии. Составитель Е.Смольницкая. – № 6. – Симферополь, 2008. – С. 157 – 159. (Стаття присвячена антинімецькій боротьбі Української Повстанської армії).

23. Смольницька О. Леся Українка та Сергій Мержинський: розвінчання міфу // Там само. – С. 166 – 174.

24. Смольницька О. Олекса Стороженко // Там само. – С. 211 – 213.

25. Смольницька О. Порівняння образу Олава Трюггвасона в перекладеній І.Я.Франком староісландській «Повісті про Сіґріду Гордячку і короля Оляфа Тріґвазона» та поезії скальдів // Україна наукова. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 23 – 25 грудня 2008 року. – Ч. 2. – К., 2008. – С. 44 – 46.

26. Смольницька О. Зображення Тіні в різних міфологічних системах як спільність національних архетипів (на матеріалі перекладених І.Я.Франком старонорвезьких балад і староісландської новели «Страхополох») // Сучасна наука в мережі інтернет. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 26 – 28 лютого 2009 року. – Ч. 2. – К., 2009. – С. 90 – 94.

27. Смольницька О. Перекладацька діяльність І.Я.Франка: компаративний аналіз «Пісні про дівчину з руської країни» Гаральда Гардраді та кельтських традиційних структур // Науковий потенціал України 2009. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 25 – 27 березня 2009. – Ч. 3. – К., 2009. – С. 61 – 63

та // Філологічні обрії: Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Кривий Ріг, 2009. – С. 64 – 67.

28. Смольницька О. Принцип камінності як сон Аніми (на матеріалі драматичної поеми Лесі Українки «Камінний господар» і перекладеної І.Я.Франком старонорвезькоїбалади «Вісім літ у карлів») // Простір і час сучасної науки. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 23 – 25 квітня 2009 р. – Ч. 3. – К., 2009. – С. 45 – 49.

29. Смольницька О. Архетип гори у перекладацькій діяльності І.Я.Франка (на матеріалі старонорвезьких балад «Вісім літ у карлів» і «Рицар Тінне» // Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 20 – 22 травня 2009 р. – Ч. 4. – К., 2009. – С. 40 – 45.

30. Смольницька О. Пошуки своєї Аніми: перекладацька діяльність І.Я.Франка // Українська наука ХХІ століття. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичноїінтернет-конференції 17 – 19 червня 2009 р. – Ч. 4. – К., 2009. – с. 54 – 57.

31. Смольницька О. Архетипові паттерни в етнографічних записах Олени Пчілки // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка і родина Косачів в історії Інтелектуальної еліти України та Волині: Науковий збірник: Випуск 33. – Луцьк, 2009. – С. 67 – 70.

32. Смольницька О. Проблема асиміляції архетипів (на матеріалі оповідань Віри Вовк «Родина» та «Ангел» зі збірки «Святий гай»)» // Література. Фольклор. Проблеми поетики: збірник наукових праць. Інститут філології Київського національного університету ім.Т.Шевченка. – Випуск 33. – Частина 2. – К.: Твім інтер, 2009. – С. 680 – 692.

33. Смольницька О. Архетипний аналіз вірша Наталії Єржиківської «Безсоння» (зі збірки «Ріка біжить за обрій», 2010): приклад міфологічної еволюції у сучасній українській літературі [Текст] / Ольга Смольницька // Антология авангардапсихотерапии и психологии. № 11. – Книга 2 / Автор-составитель Е.Смольницкая. –– Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедгиз»», 2012. – С. 35 – 41.

34. Смольницька О. «Ґенерика і архітектоніка»: очима філософа [Текст] / Ольга Смольницька // Антология авангардапсихотерапии и психологии. № 11. – Книга 2 / Автор-составитель Е.Смольницкая. –– Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедгиз»», 2012. – С. 324 – 336.

35. Смольницька О. Перекладацька діяльність І.Я.Франка: внесок у дослідження давньої скандинавської літератури // Культура народов Причерноморья: Крымский научный центр Национальной Академии Наук и Министерства образования и науки Украины. – Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. Межвузовский центр «Крым». Научный журнал. – № 83. – 2006 г. – С. 68 – 71.

36. Смольницька О. Пошуки язичницьких Аніми та Анімуса як архетипна ретроспектива: на матеріалі перекладеної І.Я.Франком старонорвезької балади «Вісім літ у карлів»// Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – № 149. – 2008. – С. 98 – 101

та // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – № 159. – 2009. – С. 119 – 122 (Збірник «Магистры ТНУ»).

37. Смольницька О. Порівняння образу Олава Трюггвасона в перекладеній І.Я.Франком староісландській «Повісті про Сіґріду Гордячку і короля Оляфа Тріґвазона» та поезії скальдів // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – № 160. – 2009. – С. 117 – 119.

38. Смольницька О. Архетип гори у перекладацькій діяльності І.Я.Франка (на матеріалі старонорвезьких балад «Вісім літ у карлів» і «Рицар Тінне» // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – № 162. – 2009. – С. 152 – 155.

39. Смольницька О. Перекладацька діяльність І.Я.Франка: проблема орфічності на матеріалі старонорвезьких балад // Культура народов Причерноморья. Научный журнал.– № 164. – 2009. – С. 41 – 44.

40. Смольницька О. Компаративний аналіз поеми Лесі Українки «Ізольда Білорука» та ісландської «Балади про Тристрама та Ісот» // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – № 169. – 2009. – С. 104 – 106.

41. Смольницька О. Лужицька культура як залишок язичницької свідомості (на матеріалі повісті Отфріда Пройслера «Крабат: легенди старого млина») // Культура народов Причерноморья. – № 171. – 2009. – С. 80 – 86.

42. Смольницька О. Джазова імпровізація на українські слова (Наталія Єржиківська. Ріка біжить за обрій: Збірка поезій і перекладів з польської і російської мов.  К.: Успіх і карєра.  2010.  56 с.). // РІЧ: Незалежний журнал – Електронний ресурс.

43. Смольницька О. Сецесія як перехід до міфу (на прикладі роману Марії Матіос «Солодка Даруся») // Ученые записки ТНУ им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 23 (62). – № 1. – Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского. – Симферополь, 2010. С. 223–229.

44. Смольницька О. Еротичні й танатологічні мотиви в драмі В.Винниченка „Брехня” // Як тайна, як безодня… П’єса Володимира Винниченка „Брехня”: Текст і контексти. Збірник наукових праць / Відповідальний редактор В.І.Гуменюк. – Сімферополь: Світ, 2008. – С. 86 – 91.

45. Смольницька О. Словесний код і його межі в творчості Лесі Українки: генотип і його вразливість // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки: Збірник наукових праць / Відп. редактор В.І.Гуменюк. – Сімферополь: Світ, 2008. 160 с. [У надзаг.: Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського; Кримський гуманітарний університет; Кримське республіканське відділення Товариства «Україна – Світ»]. – С. 140 – 147.

Філософія

1. Смольницька О. Філософська інтерпретація образу Ісуса Найсолодшого в українській літературі доби бароко (на матеріалі праць Д. Чижевського) // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 268 – 272.

2. Смольницька О. Філософські проблеми шевченкознавства Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : Логос, 2010. – Вип. VIII. – С. 425 – 426 (Тези),

// Полікультуротворча діяльність 2010: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 12 – 13 квітня 2010 р., Національний авіаційний університет / редкол. Тюрменко І.І. та ін. – К. : Вид-во Нац. авіац. Ун-ту «НАУ-друк», 2010. – С. 22 – 25

та Смольницька О. Філософські проблеми шевченкознавства Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – № 2(12) 2010. – К., 2010. – С. 213 – 216.

3. Смольницька О. Філософські проблеми літературознавства ХІХ ст. в контексті досліджень М.Зерова // Дні науки філософського факультету – 2010: Міжнародна наукова конференція (21 – 22 квітня 2010 року) : Матеріали доповідей та виступів. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч. ІІ. – С. 38 – 39 (Тези)

та // Гуманітарні студії : Зб. наук праць. – Вип. 7. – К. : ВПЦ Київський університет, 2010. – С. 128 – 135 (Київський національний університет ім.Т.Шевченка).

4. Смольницька О. Філософія в Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст. та її взаємодія з іншими дисциплінами // Збірка тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука і сучасність: досвід та перспективи розвитку на межі тисячоліть» (23 – 24 грудня 2010 р., м.Запоріжжя) / запорізька міська громадська організація «Озима» – Запоріжжя.: 2010. – С. 98 – 100.

5. Смольницька О. Філософські засади софійності та маріології в інтерпретації літературознавців Київського університету (на матеріалі праць Д. Чижевського) // Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи [Текст]: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної заочної конференції Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи. – Ч. ІІ (м. Запоріжжя, 27 – 28 січня 2011 р.) / Всеукраїнське громадянське об’єднання «Нова Освіта»  – Запоріжжя.: 2011. – С. 39 – 43

та // «Дні науки філософського факультету – 2011», Міжн. Наук. конф. (2011 ; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20 – 21 квіт. 2011 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч. 2. – С. 50 – 52.

6. Смольницька О. Платонівський і арістотелівський типи філософствування в літературознавчих працях Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи [Текст]: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної заочної конференції Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи. – Ч.ІІ (м.Дніпропетровськ, 23 – 25 березня 2011 р.) / Всеукраїнське громадянське об’єднання «Нова Освіта»  – Дніпропетровськ.: 2011. – С. 109 – 111.

7. Смольницька О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень Віктора Петрова // Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К., 2011. – Вип. ІХ. – С. 421 – 422.

8. Смольницька О. Філософсько-методологічні засади літературознавства в Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст.: мистецтвознавчий аналіз // Молода наука України – третє тисячоліття [Текст]: Матеріали V Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції «Молода наука України – третє тисячоліття» Частина ІІ (м.Запоріжжя, 20 – 22 квітня 2011 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова Освіта»  – Запоріжжя.: 2011. – С. 46 – 48.

9. Смольницька О. Порівняльний аналіз філософсько-методологічних засад у Геґеля та вчених Київського університету ХІХ ст. (на прикладі Ореста Новицького) [Текст] /Смольницька О.О. // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні. Матер. всеукр. наук. конфер. 21 травня 2011 р. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2011. – С. 260 – 265. [Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара, соціально-гуманітарний факультет].

10. Смольницька О. Філософська інтерпретація епічного образу в літературознавчих дослідженнях Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / О.О.Смольницька // Гуманітарні студії : Зб. наук праць. – Вип. 11. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – С. 11 – 18. (Київський національний університет ім.Т.Шевченка).

15. Смольницька О. Філософські аспекти образотворення літературознавчих досліджень Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / О.О.Смольницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Філософія. Політологія. – № 104. – К. : ВПЦ Київський університет, 2011. – С. 5 – 9. (Київський національний університет ім.Т.Шевченка).

11. Смольницька О. Взаємозв’язок філософії історії Й. Гердера, теорії Г.Вьольфліна та дискурсу Д.Чижевського [Текст] / Смольницька Ольга Олександрівна // Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : Логос, 2012. – Вип. Х, ч. 2. – С. 426 – 428.

12. Смольницька О. Звернення до «світової скорботи» як філософське наближення до модернізму в літературознавчих дослідженнях Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / О.О.Смольницька // «Дні науки філософського факультету – 2012», Міжн. наук. конф. (2012 ; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012», 18 – 19 квіт. 2012 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 2. – С. 80 – 81.

13. Смольницька О. Літературознавство ХХ ст. в Київському університеті в контексті філософських досліджень [Текст] / О.О.Смольницька // Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка. – Філософія. Політологія. – № 110. – 2012. – С. 18 – 20.

 

 
© Всі права захищені
test