1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя черв. 26

Нові публікації. І.Ворончук

PDF Друк E-mail

 

 

У 2012 році побачила світ монографія кандидата історичних наук, доцента, завідувача  відділу історичних пам’яток ННДІУВІ І.О.Ворончук «Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподартво, демографічні чинники» (Монографія. – К., 2012. – 711 с.: іл.).

Монографію присвячено висвітленню проблем повсякденного життя різних страт волинського соціуму XVI – першої половини XVII ст. Вперше в українській історіографії на підставі значного комплексу документальних і наративних джерел розглядається найширший спектр проблем соціальної історії ранньомодерного часу, а саме: практика укладання шлюбів, характер шлюбної моделі, типологія шлюбно-сімейних форм, їх взаємозв’язок зі шлюбною моделлю та прокреаційною поведінкою, вплив шлюбної моделі на структуру родини тощо. Розкриваються внутрішні мотивації та механізми демографічної поведінки тогочасних людей, конкретний вияв і зміст яких зумовлювалися впливом цілого комплексу об’єктивних і суб’єктивних чинників: економічних, соціальних, правових, релігійних, політичних тощо. На підставі документальних джерел зібрано статистику та обраховано дітність шляхетської родини. Застосовуючи класифікаційну схему родинних структур британського дослідника Пітера Ласлетта, визначено типологію та обчислено коефіцієнти родинних та  домогосподарських структур різних соціальних верств волинського суспільства. Переглянуто загальну оцінку чисельності населення Волині середини XVII ст. в бік її збільшення. Висновки автора спираються на створені за джерелами додатки: багатошлюбності волинської шляхти, дітності шляхетських родин, схеми селянських родинних і домогосподарських структур, каталоги природних катаклізмів, татарських нападів та таблиці понесених внаслідок цих нападів втрат волинської людності.

Для істориків, демографів, соціологів, культурологів, правознавців, учителів, студентів.

 

 
© Всі права захищені
test