Нові публікації. Я.Калакура

Друк

 

У видавництві «Джура» вийшов друком науково-методичний посібник відомого українського історика, українознавця, історіографа, джерелознавця, доктора історичних наук, професора, акад. АН Вищої школи України Я.С.Калакури «Українознавче дослідження: теорія та методологія» (Тернопіль: Джура, 2012. – 292 с.).

У ньому розглядаються ключові питання українознавчого дослідження, його системний, міждисциплінарний характер, теоретичні та методологічні засади. Велика увага приділена особливостям постановки украї­нознавчої проблеми, визначення теми дослідження, його об'єкта та предмета, бібліографії та історіографії, методиці пошуку, класифікації, аналізу та використання джерел, складання плану і проспекту роботи, орієнтовного графіка написання текс­ту, його апробації, підготовки до опублікування або захисту, проведення презента­ції. Дається огляд кваліфікаційних вимог до дипломних та магістерських проектів, до дисертаційних робіт, а також вимог видавництв і редколегій періодичних ви­дань до рукописів.

Науково-методичний посібник розрахований на початкуючих дослідників, магістрів, аспірантів, інших нау­ковців, які працюють у різних сферах українознавства: історії, історіографії, етнології, філософії, державознавства, демографії, лінгвістики, культурології, світового українства, біографістики, а також на студентів гуманітарних факультетів, аматорів науково-пошукової та краєзнавчо-музейної роботи.

Увага: придбати книжку можна в книжковому кіоску у вестибюлі Головного (Червоного) корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.