Нові публікації. В Борисенко

Друк

 

Нещодавно побачила світ книга доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Валентини Борисенко «Така житка...: Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.). – К.: ВД «Стилос», 2011. – 224 с.», рекомендована до друку вченою радою Національного науково-дослідного інституту українознавства та вченою радою історичного факультету Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. У ній на основі проведених експедиційних етнографічних досліджень у селах Поліського району Київської області розглядається культура повсякдення українців другої зони відчуження після аварії на Чорнобильській АЕС. Дослідження виконане методом усної історії. Записані автором свідчення дають уявлення про збереженість звичаїв, обрядів, усної народної творчості серед поліщуків, які залишилися жити на радіаційно забрудненій території, бо не змогли покинути свій рідний дім. У книзі подані реальні, не вигадані історії життя окремих людей, які філософськи говорять про своє повсякдення: «Така житка»...