1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок жовт. 04

Публікації Радевич

PDF Друк E-mail

 

Радевич-Винницький Ярослав Костянтинович – працював на посаді наукового співробітника філії до 31 грудня 2011 року, кандидат філологічних наук. Сфера наукових зацікавлень – дослідження, збереження і розвиток української мови як державної в умовах постколоніальної України, науково-літературної спадщини Івана Франка та ін.

Опублікував понад 150 праць із загального мовознавства, україністики, славістики, лінгводидактики, в т.ч. книжки «Мова і нація» (у співавторстві з В.Іванишиним; Дрогобич, 1990, 1991, 1992, 1994; Кам’янець-Подільський, 2003), «Україна: від мови до нації» (Дрогобич, 1997), «Українська мова для 2 кл. шкіл з польською мовою навчання» (Л., 2000), «Етикет і культура спілкування» (Л., 2001), «Етикет: кодекс добрих манер і правил поведінки. Навчальний посібник» (у співавторстві з проф. В.Костенком; Л., 2006), «Етикет і культура поведінки. Навчальний посібник» (К., 2006), опублікував понад 100 публіцистичних та сотні газетних статей, описав політику і практику лінгвоциду щодо української мови, явище неодномовності в проекції на українську спільноту, започаткував наукову дисципліну під назвою лінгвонаціологія, ініціював проведення щорічних наукових конференцій «Нагуєвицькі читання», присвячених творчості І.Франка у світлі сьогодення, працював на викладацькій роботі у вищих школах Угорщини, Польщі, Німеччини (НДР).

Я.К.Радевич-Винницький був одним із ініціаторів відновлення в Україні Науково-культурологічного товариства «Бойківщина» (1992), ініціатором створення Асоціації товариств українців Карпатського регіону «БоГуЛем» (Україна, Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща), є літературно-науковим редактором видання «Бойківщина. Науковий збірник», головним редактором журналу «Літопис Бойківщини» (США. Канада, Україна), головним редактором видавничої фірми «Відродження» (Дрогобич).

Нагороджений срібною медаллю Й.-Ґ.Гердера (НДР, 1985), відмінник народної освіти України, лауреат регіональної літературної премії ім. Івана Филипчака та Міжнародної літературної премії ім. Івана Кошелівця.

Публікації:

І.Книги

1.Радевич-Винницький Я.К. Абетка великої культури (правила етикету). – Л.: «Тріада плюс», 2009. 96 с.

ІІ. Статті в наукових збірниках, журналах та ін. джерелах.

1. Радевич-Винницький Я. Рідна мова в ситуації двомовності // Українознавство. 2007. № 3. С.166-174.

2. Радевич-Винницький Я.К. Хто «вигадав» українців та їхню мову? (З історії антиукраїнських стереотипів) // Збірник наукових праць НДІУ.  Т.ХV. К.: «Рада», 2007. С. 324-334.

3. Радевич-Винницький Я.К. Етнонополітичний аспект двомовності: український варіант // Збірник наукових праць НДІУ.  Т.ХVІІ. К.: «Рада», 2007. С.253-269.

4. Радевич-Винницький Я.К. Лінгводидактичні засади вивчення української мови в ситуації двомовності // Зб. матеріалів ІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі» (25-27 жовтня 2007р.). К., 2007. С.436-437.

5. Радевич-Винницький Я.К. Регіональні мовні табу й ефемізація в умовах білінгвізму (полінгвізму).// Бойківщина. Науковий збірник. Т.ІІІ. Дрогобич: НКІ «Бойківщина», 2007. С.354-357.

6. Радевич-Винницький Я. Лінгвістичні погляди Івана Франка в контексті української лінгвонаціології // Нагуєвицькі читання 2007: Іван Франко і сучасна Україна. Дрогобич: Посвіт, 2008. С.283-305.

7. Радевич-Винницький Я. Двомовність як проблема української етнолінгвістики // Українська культура з нових досліджень: Зб. наукових статей на пошану М.П. Павлюка з нагоди його 60-річчя. Л.: 2008. С.119-131.

8. Радевич-Винницький Я. Мовне мислення білінгва в умах непаритетної двомовності // Українознавство. 2008. – № 3. – С. 89-97.

9. Радевич-Винницький Я.К. Лінгводидактичний аспект навчання української мови в ситуації двомовності // Збірник наукових праць НДІУ. Т.ХХ. К.: «Рада», 2008. С.157-175.

10. Радевич-Винницький Я. Маршен Феллер: дрогобицькі сторінки у творчому житті засновника україноюдаїстики // Маршен Феллер. Матеріали до спецвипуску. Дрогобич: Посвіт, 2008. С.95-107.

11. Радевич-Винницький Я. Ірина Дибко-Филипчак // Енциклопедія сучасної України – 2008. С.1.

12. Радевич-Винницький Я. Бойківщина в Україні і світі: хроніка // Літопис Бойківщини. 2008. Ч.1/74 (85). С.92-94.

13. Радевич-Винницький Я. З нових видань // Літопис Бойківщини.2008. – Ч. 1. С.95-103.

14. Радевич-Винницький Я. Великий українець // Літопис Бойківщини. 2008. Ч. 2/75 (86). С.3-6.

15. Радевич-Винницький Я. Бойківщина в Україні і світі: хроніка // Літопис Бойківщини. 2008. Ч. 2/75 (86). С.98-100.

16. Радевич-Винницький Я. З нових видань // Літопис Бойківщини. 2008. Ч. 2/75 (86). С.101-104.

17. Радевич-Винницький Я. Франкова інтерпретація двомовності та сучасна практика білінгвізму в Україні й світі // Нагуєвицькі читання-2008: Іван Франко і новітнє українство: Зб. матеріалів Міжнародної конференції / за ред. П.Іванишин, Я.Радевич-Винницький та ін. Дрогобич: Посвіт, 2009. С.213-231.

18. Радевич-Винницький Я.К. Пояснення слів, виразів, власних імен // Іван Франко. Нарис історії галицько-руської літератури до 1990 року. Дрогобич: Відродження, 2008. С.400-420.

19. Радевич-Винницький Я.К. Лінгвонаціологія як інтегральний складник українознавства (Концентр «Україна-мова») // Збірник наукових праць ННДІУ. Т.ХХІІ. К., 2009. С.189-207.

20. Радевич-Винницький Я.К. Автор і його книжка.// Євстахій Сакаль. Вівня та її мешканці. Стрий: КП «Стрийська міська друкарня», 2009. С.3-4.

21. Радевич-Винницький Я. Бойківщина в Україні і світі: хроніка // Літопис Бойківщини. 2009. Ч. 1/76 (8). С.96-102.

22. Радевич-Винницький Я. Бойківщина в Україні і світі: хроніка // Літопис Бойківщини. 2009. Ч. 2/76 (8). С.91-94.

23. Радевич-Винницький Я. З нових видань // Літопис Бойківщини. 2009. Ч. 2/77 (88). С.96-97.

24. Радевич-Винницький Я. Двомовність в Україні: соціолінгвістичний аспект // Українознавство. 2009. № 4. С.205-212.

25. Радевич-Винницький Я. Двомовність в Україні: соціолінгвістичний аспект // Освіта і управління. 2009. Т. 12. Ч. 3-4. С.190-200.

26. Радевич-Винницький Я. Білінгвізм і дигласія в українській мовній ситуації // Науковий збірник Чернівецького національного університету ім..Ю.Федьковича. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. Вип. 475-477. С.230-236.

27. Радевич-Винницький Я.К. Завдання української мовної освіти в умовах не одномовності // Збірник наукових праць ННДІУ. Т.ХХV. К.: «Рада». 2010. С.277-289.

28. Радевич-Винницький Я. Лінгвема-химера: суржик, як породження непаритетної двомовності // Мовознавчі студії: Зб. матеріалів  Всеукраїнської наукової конференції на 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського.Вип. 2. Дрогобич: Посвіт, 2010. С.325-335.

29. Радевич-Винницький Я. Іван франко і український мовний націоналізм // Нагуєвицькі читання 2009: Іван Франко і парадигми соціально-гуманітарних наук початку ХХІ ст. – Дрогобич: Посвіт, 2010. С.195-227.

30. Радевич-Винницький Я. Словник рідковживаних слів та переклад іншомовних слів і виразів // Літературна есеїстка / Донцов Д. Дрогобич: Відродження, 2010. С.598-615.

31. Радевич-Винницький Я. Табу й євфемізація в ситуації двомовності (На мат. Бойківського ареалу) // Мовознавчі студії: Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила / Упор. Л.Баранська, Н.Грицик та ін. Випуск 3. – Дрогобич: Швидкодрук, 2010. С.301-306.

 

 
© Всі права захищені
test