1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота трав. 28

Публікації Лазарєва

PDF Друк E-mail


Лазарєва Валентина Тимофіївна – молодший науковий співробітник відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства. Спеціалізується на дослідженні українознавчої спадщини Пантелеймона Куліша..

Публікації:

1. Українознавча спадщина П. Куліша в розбудові національної освіти // Українознавство. – 2002. – № 3. – С. 102–104.

2. Питання віри і моралі в творчості П.Куліша // Українознавство. – 2003. – № 4(9). – С. 331–333 .

3. Науково-публіцистичний спадок П. Куліша у виробленні концепції громадянського суспільства в Україні // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Фоліант, 2005. – Т.VІІ. – С. 69–75.

4. Творчість П. Куліша як джерело національно-культурного відродження // Українська мова та література в школі. – 2005. – № 4. – С. 53–55.

5. Проблеми української освіти в творчому доробку П.Куліша // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 127–129.

6. Питання світогляду П. Куліша – художника слова // Наук. вісник українського університету. – М., 2006. – Т. ХІ. – С. 118–126.

7. Питання духовного світу українців у художній візії П.Куліша // Зб. наук. праць НДІУ (ювілейний). – К., 2007. – Т. ХІV. – С. 318–322.

8. Ідейно-художнє спрямування ранніх творів П. Куліша // Українознавець. – Львів, 2007. – Вип. ІV. – С. 83–87.

9. «Чорна рада» як літературна студія української національної ментальності // Українознавець. – 2007. ––V. – С. 69–74.

10. Історичний аспект творчості П. Куліша як джерело українознавства // Українознавець. – 2008. – VІ. – С. 36–38.

11. «Граматка» П.Куліша // Самостійна Україна. – Квітень-травень-червень. – 2008. – С. 34-37.

12. Питання громадянськості в українознавчий спадщині Пантелеймона Куліша // Українознавець. – 2008. – VІІ. – С. 41-46.

13. Тема України в ранніх художніх творах П.Куліша // Визвольний шлях. – Кн. 12 (717). – грудень 2007. – С. 25–32.

14. Ранні твори П. Куліша як джерело етнонаціональної, соборної єдності українства // Зб. матеріалів Всеукр. наук. практконф. – К., 2009. – С. 70–73.

15. Світоглядні константи і змінні вектори Пантелеймона Куліша // Науковий Вісник УІК. – Москва, 2009. – С. 93–101.

16. Внесок П. Куліша у розвиток українознавчої думки ХІХ ст. // Українознавство. – № 3. – 2009. – С. 91–95.

17. Вечір пам’яті Пантелеймона Куліша // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 245.

18. Регіональні особливості українських земель у творчості П. Куліша та їх значення для сьогодення // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса. – К., 2010. – Вип. 44 (підсекція «Курасівські читання»). – С. 433-436.

19. Розвиток українознавчої проблематики в українській науковій думці ХІХ ст. // Українознавець. – Вип.VIII. – Львів: Сполом, 2010. – С. 25–3.

20. Теоретико-методологічні проблеми розвитку культури в доробку Пантелеймона Куліша // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура і суспільство ХХІ ст.: духовні, культурологічні, соціальні виміри». – К., 2010. – С. 73–76.


 

 
© Всі права захищені
test