Публікації Хоменко

Друк

 

Хоменко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу української філології. У колі наукових зацікавлень О.Хоменка – теоретичні проблеми осмислення української художньої словесності, давня українська література, письменство доби «Розстріляного Відродження», література XX ст.

Монографії:

Хоменко О.А. Національне письменство як художнє українознавство: ідеї, постаті, естетичні практики. – К.; НДІУ, 2008. – 528 с.

Наукові та навчально-методичні праці:

1. Хоменко О.А. Орбіти публіцистичного слова // Українська мова та література. – 2001. – № 8. – С.6.

2. Хоменко О.А. Інтерпретація вічності: образні медитації митця // Слово і час. – 2001. – № 8. – С. 78-82.

3. Хоменко О.А. Навикання до гіперреальності: епопея В.Яворського як ідеальна художня модель // Кур’єр Кривбасу. – 2001. –- № 2001. – № 145 (грудень). – С. 188-194.

4. Хоменко О.А. Поезія Г.Чубая як екзистенційний практикум // Література плюс. – 2002. – № 3. – С. 13-15.

5. Хоменко О.А. Аксіоматика неперебутнього: поезія П.Кононенка // Наука самопізнання народу: Зб. матеріалів і наук. праць. На пошану 70-річчя Петра Кононенка» / Упоряд. і наук. ред. Л.К.Токар; Худож. М.С. Пшінка. – К.: Веселка, 2002. – С.53-64

6. Хоменко О.А. Ліризація інфернального, або терапія мови: досвід М.Стельмаха // Українознавство. – 2002. – № 4. – С.15-17.

7. Хоменко О.А. Образ Києва в давній українській словесності: українознавчий аспект проблеми // Українознавство. – 2002. – № 3. – С.208-219.

8. Хоменко О.А. Мовленнєвість поезії і поезія мовленнєвості: діалектика творення вербальної космогонії Павла Мовчана // Українознавство. – 2002. – № 4. – С. 141-148.

9. Хоменко О.А. Українська література як структурована єдність регіональних текстів: українознавчий аспект проблеми // Українознавство. – 2003. – № 1. – С.103-110.

10. Хоменко О.А. Війни Тараса // Замкова гора. – 2004. – № 1.

11. Хоменко О.А. Физиология «парнокопытных» // Українознавство. – 2003. – № 2-3. – С.195-197.

12. Хоменко О.А. Досвід полемічної прози наприкінці тисячоліття або репортаж із «України навпаки» // Українознавство. – 2003. – № 2-3. – С.197-200.

13. Хоменко О.А. Експропріація метафори і поетична герілья: погляд із Південного Сходу // Українознавство. – 2003. – № 4. – С.297-307.

14. Хоменко О.А. Григорій Косинка як вербальний практикум: ідеологія модернізації та автентика надчасся // Українознавство. – 2004. – № 3-4. – С. 241-247.

15. Хоменко О.А. Шевченкові мелодії з симетричного міста ( у співавт.) // Українознавство. – 2004. – № 1-2. – С. 19-22.

16. Хоменко О.А. Десять років довкола озера (огляд українського літ процесу з 1993 до 2003 р.) // Українознавство. – 2004. – № 1-2. – С. 332-340.

17. Хоменко О.А. «Ласкаво просимо в пустелю реальності...» [Про кн.: Пономаренко Л. Ніч у кав’ярні самотніх душ. – Миколаїв, 2004. – 250 с.] // Українознавство. – 2004. – Число 3-4. – С. 284.

18. Хоменко О.А. «Там, на рідній межі» // Згар. – 2003. – С.112-144.

19. Хоменко О.А. На шляху до синтезу: художня творчість Г.Косинки // Українська література: Хрестоматія для учнів 10-11 класів ЗНЗ / За ред. П.П.Кононенка, Є.В.Федоренка. – К.: Міленіум. 2005. – С. 555-557.

20. Хоменко О.А. Десять років довкола озера (огляд українського літературного процесу в 1993-2003 рр. // Українська література: Хрестоматія для учнів 10-11 класів ЗНЗ / За ред. П.П.Кононенка, Є.В.Федоренка. – К.: Міленіум. 2005. – С. 1228-1254.

21. Хоменко О.А. Мапи потаємних ландшафтів Валерія Сніжка (Післямова) // Сніжко В. «Брама». – К.: Міленіум, 2005. – С.355-375.

22. Хоменко О.А. У координатах системного українознавства // Українознавство. – 2004. – № 3-4. – С. 192-195.

23. Хоменко О.А. Шевченко в Петербурзі: Ініціація кшатрія // Українознавство. – 2005. – № 1. – С.36-46.

24. Хоменко О.А. Поезія як життєтворення: сяєво достеменного слова Світлани Барабаш // Вежа. – Ч.16. – С.236-251.

25. Хоменко О.А. Трубіж тривоги нашої (до 70-річчя Бориса Олійника, поета і громадянина) // Українознавство. – 2005. – Ч.4. – С.192-194.

26. Хоменко О.А. Про роллю та Іллю, або як читати листи з хутора // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – № 188. – С.185-190.

27. Хоменко О.А. Українське національне письменство як структурована єдність регіональних текстів: українознавчий аспект проблеми // Українська література в системі українознавства: Посібник / Укл. П.П.Кононенко, С.П.Денисюк, О.А. Хоменко. – К.: «ЛДЛ», НДІУ, 2005. – С. 212-232.

28. Хоменко О.А. Метатекст Києва в національному письменстві: українознавчі виміри державницького звучання «Міста Премудрості Божої» // Українська література в системі українознавства: Посібник / Укл. П.П.Кононенко, С.П.Денисюк, О.А. Хоменко. – К.: «ЛДЛ», НДІУ, 2005. – С.166-212. (у співавт. з Погребенником В.Ф.).

29. Хоменко О.А. Державницько-особистісний симфонізм українського письменства Києво-Руської доби: початку «Великого кола» (лекція перша) // Українознавство. – 2006. – № 1. – С.91-102.

30. Хоменко О.А. Співтворення перекладу // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 317-320.

31. Хоменко О.А. Українські екслібриси Петра Кононенка // Українознавство. – 2006. – № 2. – С.28-42.

32. Хоменко О.А. Державницько-особистісний симфонізм українського письменства Києво-Руської доби: напри початку «Великого кола» (лекція друга) // Українознавство. – 2006. – № 2. – С.101-106.

33. Хоменко О.А. Косинка Г.М. Вибрані твори / Вступ слово П.П.Кононенко; Передм. О.А.Хоменка. – К.: Тов-во «ЛДЛ», 2002. – С.192.

34. Хоменко О.А. Освітній чин національного письменства, дещо про тяглість нашої традиції // Українознавство. – 2006. – № 3. С. 113 – 118.

35.Хоменко О.А. Візія української словесності і візія України: пролегомени до теми «Анатолій Погрібний – українознавець». – Українознавство. 2008. – №1. – с.32-39.

36.Хоменко О.А. Правда історії і правда літератури (до 100-річчя від дня народження Арсена Олексійовича Іщука). – Українознавство. 2008. – №2. – с.16-31.

37. Хоменко О.А. Зимовий сад Анатолія Погрібного (29 січня 2009 року в Будинку вчителя відбулись Другі Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті Анатолія Погрібного) – Українознавство. 2009. – №1. – с.56-59.

38. Хоменко О.А. Шкільна візія історії української літератури – Українознавство. 2009. – №1. – с.164.

39. Хоменко О.А. Українська поезія з грузинським акцентом (Рецензія на книгу: Петро Кононенко: Сакартвело. Тбілісі, 2009. – Українознавство. 2009. – №3. – с.320.

40. Хоменко О.А. Шевченків «Буквар» як українознавча модель Державного стандарту освіти) – Українознавство. 2009. – №4. – с.177-182.

41. Хоменко О.А. «Захар Беркут» Івана Франка – метатекст української духовості: погляд із XXІ ст. //Матеріали Міжнародної наукової конференції «Іван Франко і новітнє українство». – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С.135-161.

42. Хоменко О.А. «Наукові шукання молодих: українознавча харизматичність та високошкільна методологія». -Українознавство. 2010. – №1 – с.92-98.

43. Хоменко О.А. Михайло Максимович – фундатор українознавчого вивчення феномену художньої словесності -Українознавство. 2010. – № 2- с.19-27.

44. Хоменко О.А. Історичні аспекти становлення українознавчої методології дослідження художньої словесності. -Українознавство. 2010. – №3 – с.54-59.

45. Хоменко О.А. Фундатор сучасного українознавства // Великий українець і українознавець. Науково-педагогічний нарис (за ред. проф.. П.І Сікорського).– Львів; ФОП КорпанБ.І., 2011.– С.25-35.

46. Хоменко О.А. Українська людина і земля в національній художній словесності епохи Київської Русі // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі. Український етнос у світовому часопросторі. Українці в світовій цивілізації і культурі. Колективна українознавча монографія / [Кононенко П.П., Баран В.Д., Борисенко В.К. та ін.]; за ред.. П.П.Кононенка.– К.: Рада, 2011.– С.464-543.

47.Хоменко О.А. Студії над українською художньою словесністю як чинник самопізнання та духової консолідації українства у 20-40-х роках XІX століття – Українознавство. 2011. – №1. – с.104-117.

48 Хоменко О.А. Концепційні засади дослідження художньої словесності в парадигмі Національного науково-дослідного інституту українознавства – Українознавство. 2011. – №2. – с.144-149.

49. Хоменко О.А. Через книги – до універсальності України: Петро Кононенко як фундатор сучасної науки про українську ідентичність – Українознавство. 2011. – №2. – с.25-31.