1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Четвер черв. 08

Міжнародна науково-практична конференція-2011

PDF Друк E-mail

XX ювілейна Міжнародна науково-практична конференція

Програма конференції

25 жовтня 2011 р. у Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії розпочала роботу XX ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм».

У конференції взяли участь 163 делегати з усіх регіонів України, представники українознавчих центрів Канади, Німеччини, Російської Федерації, США. На відкритті конференції була присутня головний консультант Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Секретаріату Президента України Охрімчук Олена Миколаївна.

Конференція розпочалася пленарним засіданням, на якому виступили:

Кононенко П.П., д.філол.н., проф., директор Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії;

Баран В.Д., д.і.н., проф., член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу етнології ННДІУВІ;

Гомотюк О.Є., д.і.н., проф., провідний науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ;

Єрмоленко С.Я.д.філол.н., проф., член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ;

Калакура Я.С., д.і.н., проф., провідний науковий співробітник відділу історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ;

Ключковська І.М., к.п.н., директор Міжнародного інституту освіти, науки і культури та звязків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка";

Кононенко Т.П., к.філос.н.,доц., завідувач відділу філософських та етнопсихологічних проблем українознавства ННДІУВІ;

Крисаченко В.С., д.філос.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу геополітики та глобалістики ННДІУВІ;

Кухаренко В.М.к.т.н., доцент, проф. НТУ "ХПІ", м.Харків;

Пономаренко А.Ю., к.філол.н., провідний науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ;

Сандуляк Л.І., д.мед.н., проф.;

Скляр В.М., д.і.н., проф.;

Токар Л.К., к.і.н., доц., завідувач відділу історико-правових та теоретико-методологічних проблем українознавства ННДІУВІ;

Газін В.П., д.і.н., проф. кафедри всесвітньої історії Камянець-Подільського національного університету;

Кушерець В.І., голова правління Товариства "Знання" України;

Хоменко О.А., старший науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ;

Чирков О.А., науковий співробітник відділу української етнології ННДІУВІ.


 

 

 

 

 

 

 

26 жовтня 2011 р. конференція продовжила роботу на 12-ти секційних засіданнях:

секція 1. Міждисциплінарні студії з українознавства та всесвітньої історії: теоретико-методологічні проблеми;

секція 2. Образ України в світовій культурі;

секція 3. Зародження, становлення, розвиток і перспективи українського етносу у всесвітньо-історичному процесі;

секція 4. Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях;

секція 5. Спектр наукових досліджень із всесвітньої історії;

секція 6. Природно-цивілізаційний генезис українства на теренах України і світу;

секція 7. Українська культура в контексті тенденцій розвитку світової;

секція 8. Формування української мовної ідентичності та історична специфіка концептуалізації національних домінант художньої словесності у просторі сучасної освіти і науки;

секція 9. Українська ідентичність у глобальних взаємодіях;

секція 10. Підготовка кадрів з українознавства та всесвітньої історії;

секція 11. Кординування зв’язків з діаспорами та українознавчими центрами та за кордоном;

секція 12. Історичні памятки українознавства в контексті сучасної світової історичної парадигми.

 

В роботі секції 11 «Кординування зв’язків з діаспорами та українознавчими центрами та за кордоном» (модератор д.і.н., проф. Гримич М.В.) взяли участь:

Атаманенко А.Є. – к.і.н., директор Інституту дослідження української діаспори, декан факультету міжнародних відносин університету «Острозька академія»;

Захарова О. – Радник Посольства України в Канаді (2007 – 2011 рр.), співробітник політичного Департаменту МЗС України;

Лакомов В. – Посол з особливих доручень МЗС України, Посол України  в Федеративній Республіці Бразилія (2005 – 2011 рр.);

Лемермейєр Г. – Радник Посольства Канади в Україні;

Осташ І.І. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді (2006 – 2011 рр.);

Чернієнко Д.А. – к.і.н., доц., заступник директора з наукової роботи Уфимської філії Московського державного гуманітарного університету ім.М.О.Шолохова (м.Уфа, РФ);

Яценківський В.В. – директор Департаменту зв'язків із закордонним українством та культурно-гуманітарного співробітництва МЗС України.

На секції відбулася презентація наукового двомовного видання «Українці в Бразилії» (англ., укр., автор – д.і.н., проф. Гримич М.В.).


Після закінчення роботи секційних засідань учасники конференції продовжили роботу на пленарному засіданні, на якому заслухали ухвали секцій. За підсумками роботи було прийнято Ухвалу Міжнародної науково-практичної конференції.

 

 
© Всі права захищені
test