Рекомендації Верховина

Друк

РЕКОМЕНДАЦІЇ науково-практичної конференції «Проголошення незалежності України, розвиток, становлення та утвердження Української держави – важливий етап в історії українського народу: минула історія, сучасний стан, проблеми і перспективи» (Верховина, 17 серпня 2011 р.)

Учасники науково-практичної конференції, заслухавши та узагальнивши доповіді, що передбачались програмою конференції, вважають за необхідне звернутись із такими рекомендаціями щодо соціально-економічного, державотворчого і культурно-духовного розвитку у Верховинському краї в наступному III десятиріччі розбудови Української незалежної держави:

1. У соціально-економічній сфері насамперед слід з боку органів влади як районної, так і сільської ланок більше уваги звертати на сільськогосподарське виробництво в специфічних гірських умовах Верховинщини, особливо такій його галузі, як тваринництво загалом та вівчарство зокрема. Тут слід надавати допомогу і всякими способами сприяти формуванню сільського господаря, вчити вести господарство, включаючи і полонинське, організувати обмін досвідом, проводити відповідні заходи-огляди на базі передових господарств у селах і на полонинах з молодими господарями, а також тими, хто включається у ведення сільської господарки, якнайповніше в цьому плані використовувати щорічне свято «Полонинське літо», досвід ведення полонинського господарства в сусідніх Рахівському і Путильському районах, відновити проведення Днів сіл тощо.

2. Рекомендувати районним органам місцевого самоврядування, виконавчої влади, органам освіти, культури, охорони здоров'я, іншим державним структурам, осередком політичних партій і громадських організацій, спрямовувати свою діяльність на розвиток гуманітарної сфери Верховинщини, виховання підростаючого покоління, збереження природної та історико-культурної спадщини, забезпечення єдності різних поколінь у праці, спрямованій на розбудову та утвердження Української держави, передачі позитивного життєвого й трудового досвіду старших поколінь тощо. Все це є і залишається на перспективу важливою передумовою успішного розв'язання соціально-економічних, державотворчих та інших проблем у період розбудови Української незалежної держави. Для практичного розв'язання проблем щодо створення цієї передумови вважається необхідним:

а) забезпечення докорінного піднесення рівня національно-державницької та морально-правової свідомості в успіх груп і верств населення краю та особливо учнівської молоді. Тому в найближчий період часу закладам освіти, культури, іншим зацікавленим організаціям слід розробити розгорнуті плани, розраховані на тривалу перспективу з національно-державницького і морально-правового виховання, якими б передбачались:

в закладах освіти – з національно-державницького і морально-правового виховання науково-методичні заходи для педагогів та навчально-виховні – для учнів, а також заходи для батьків із питань піднесення їх ролі у вихованні дітей в сім'ї, дотриманні вимог статей №51, 52 і 53 Конституції України, що стосуються освіти і виховання дітей, прав, обов'язків і відповідальності батьків за виховання дітей, прав та обов'язків дітей, захист суспільства і держави від насильства над дітьми тощо. У цих питаннях потрібна відповідна співпраця закладів освіти з правоохоронними органами та громадськістю;

в культурно-освітніх установах і закладах – проведення конференцій, вечорів та інших форм масових заходів з національно-державницького та морально-правового виховання, наповнення національно-патріотичним і морально-правовим змістом концертних програм, періодичне поповнення книжкових виставок у бібліотеках району літературою національно-державницького і морально-правового змісту, включення в практику роботи сільських бібліотек обслуговування читачів (перестарілих та інвалідів) на дому;

б) впровадження в практику періодичного заслуховування та обговорення стану національно-державницького і морально-правового виховання на сесіях і комісіях районної ради, засіданнях колегії РДА, сесіях селищної і сільських рад, висвітлення в пресі, ЗМІ, звітах депутатів перед своїми виборцями тощо;

в) з метою збереження природної та історико-культурної спадщини та її повнішого використання в національно-патріотичному і природо-екологічному вихованні жителів Верховинщини і насамперед молоді, розвитку туризму продовжити практику роботи Філії «Гуцульщина» щодо дослідження невідомих та маловідомих пам'яток природи, культури, історії Верховинського краю. Варто також включатись до більш активної роботи зі збирання, вивчення та збереження предметів, що відносяться до пам'яток природи та історії краю, державним і приватним музеям району, налагодити в цьому плані більш цілеспрямовану та послідовну роботу в процесі розвитку туризму. Тут необхідна також відповідна система, в яку входили б такі компоненти, як семінари і консультації з керівниками туристичних баз та господарями, які приймають туристів, на предмет ознайомлення туристів з природо-рельєфними умовами краю, де вони будуть відпочивати, правилами протипожежної безпеки, збереження природної та історико-культурної спадщини тощо.

Учасники конференції підтримують звернення сесії Верховинської районної ради VІ скликання 22 липня 2011р. до ректора Прикарпатського Національного університету ім. В.Стефаника Остафійчука Б.К. про розширення функцій Верховинського коледжу туризму і готельного господарства Прикарпатського Національного університету ім. В.Стефаника та відкриття в ньому нової спеціальності «Туристичне господарство». Це, безперечно, позитивно сприятиме розв'язанню вищезгаданих та інших проблем розвитку туризму в умовах Верховинщини.

3. Науково-практична конференція рекомендує Верховинській районній раді та райдержадміністрації впродовж III кварталу 2011 р. створити районний постійно діючий семінар із проблем теорії і практики керівництва розвитком соціально-економічних, культурно-духовних і державотворчих сфер у III десятиріччі незалежності України. Такий семінар доцільно проводити не менше двох разів на рік. До його програми мають включатись доповіді керівників районної ради і РДА, їх відділів та управлінь, керівників правоохоронних органів, голів комісій районної ради, науковців Філії «Гуцульщина», керівників і спеціалістів-практиків, що мають певний досвід з організації практичної роботи у відповідній галузі чи сфері.

Матеріали таких семінарів можуть бути певним ґрунтом для підготовки сесій районної ради і колегій РДА та прийняття відповідних рішень з тих, чи інших питань соціально-економічного і культурно-духовного розвитку, розвитку державотворчих процесів в умовах Верховинщини.