Підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства-2011

Друк

 

Підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства-2011


23-26 березня 2011 року в м.Києві відбувся ІІ етап Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів.

На конкурс було подано 594 учнівські науково-дослідні роботи з усіх областей України, міст Києва та Сімферополя, Автономної Республіки Крим, Придністровської Молдавської Республіки, Республіки Башкортостан (Росія).

За результатами рецензування науково-дослідних робіт на ІІ етап конкурсу (очний) до м.Києва було запрошено 112 переможців І туру (заочного) з України та 13 – із-за кордону.

Учасники ІІ етапу виконували письмову конкурсну роботу з українознавства, захищали власні науково-дослідні проекти, брали участь в Інтернет-олімпіадах з українознавства та української мови.

Після завершення захисту науково-дослідних робіт за сумарною кількістю балів (за рецензією на науково-дослідну роботу, оцінки за виконання письмової конкурсної роботи та за захист науково-дослідної роботи) були визначені переможці Міжнародного конкурсу з українознавства.

8 клас

Тематика науково-дослідних робіт учасників конкурсу з 8 класів вражає різноспрямованістю та багатоманітністю: вона охоплює як цікаві для школярів дослідження хатніх оберегів, весільних обрядів, мотанок та гончарства, так і складні для розвідки проблеми ролі особистості в історії, козацтва Вінничини та національну ментальність в житті суспільства.

Невідому в парадигмі українознавчого дослідження ННДІУ тематику презентував О.В. Калімбет у роботі «Історичний погляд на розвиток стригальської справи в Асканії-Нова». Дослідник виклав історію стригальства в Асканії-Нова, а також розповів про знаково-символічні основи стригальства у світовій культурі. Члени комісії відзначили унікальність запропонованої тематики.

Власне соціологічне дослідження для своєї роботи «Роль національної ментальності в житті суспільства» провела Маслянко А.В. Теоретичний рівень узагальнення даних та сміливість обґрунтованих висновків роблять її роботу однією з найглибших і найцікавіших.

Також слід відзначити роботу Мунтян А.О. «Роль особистості в історії. Участь Антона Андрійовича Головатого в подіях на Півдні України в другій половині ХVІ ст.». Учасниця конкурсу продемонструвала оригінальний погляд на досліджувану проблематику, а також власну високу компетентність та цікавість суджень.

Надзвичайно цікавими були роботи Ханецької А.О. («Весільний обряд в Нерушаї. Минуле і сучасність»), Бень К.І. («Хліб у звичаях і традиціях українського народу (на матеріалісмтБерегомет Вижницького району Чернівецької області)»), Матющенкової М.В. («Символи рослин у календарно-обрядових піснях Поділля»).

Наймолодші учасники конкурсу зацікавлювали не тільки науковістю власних досліджень, а й способом їх презентації: розповідали про себе вірші (Кульбабська М.П.), дарували хатні обереги (Баранюк Л.А.), пригощали присутніх власноруч спеченими «жайворонками» (Бень К.І., див. фото).

За підсумками всіх етапів конкурсу (сума балів за НДР, за виконання письмових конкурсних завдань та публічний захист роботи) переможцями стали:

І місце – Дибач Р.О. (м.Сарни, Рівненська обл.) «Розвиток сучасного церковного малярства на Саренщині (на прикладі релігійної творчості С.Д.Захарчука)».

ІІ місце – Власюк Д.М. (с.Дубечне, Старовижівський р-н, Волинська обл.) «Розвиток гончарства в Дубечненському осередку Старовижівського району»;

– Кульбабська М.П. (м.Чернівці) «Квітка – душа буковинського менталітету».

ІІІ місце Мунтян А.О. (с.Нерушай, Татарбунарський р-н, Одеська обл.) «Роль особистості в історії. Участь Антона Андрійовича Головатого в подіях на Півдні України в другій половині ХVІ ст.»;

– Фатенко А.А. (м.Чернівці) «Лялька-мотанка в українській культурі» (див. фото);

– Баранюк Л.А. (м.Умань, Черкаськаї обл.) «Хатні обереги як відображення світогляду та вірувань українського народу».

 

 

 

9 клас

У захисті науково-дослідних робіт взяло участь 24 учні.

Тематика запропонованих досліджень досить різноманітна, предметами досліджень були історія селищ, особливості національного мовлення, національні звичаї, традиції, обряди й свята нашого народу, світобачення і ментальність українців, виховання й освіта, універсальність української природи, український етнос.

Під час публічного захисту конкурсанти продемонстрували знання з певних концентрів українознавства: Україна-етносУкраїна-природаУкраїна-екологіяУкраїна-націяУкраїна-державаУкраїна-культураУкраїна-міжнародні відносини; Україна-ментальністьУкраїна-доля.

У виступах учасники конкурсу аргументували вибір теми, розкривали основні положення досліджень, їх висновки. Відповідаючи на питання, поставлені як членами комісії, так і конкурсантами, учасники захисту чітко і кваліфіковано захищали власні роботи.

Члени комісії відзначили як найкращі такі науково-дослідні роботи: Кулініч І.В. «Сторінка рушникового літопису України (на матеріалі села Бодакви Лохвицького району Полтавської обл.)», Авілової А.І. «Збереження й побутування української народної писенності в грецькому селі (на матеріалі записів у селі Велика Новосілка Донецької обл.),Артеменко А.В «Образ води у творах поетів Херсонщині», Грунського М.С. «Фольклорні компоненти свята Андрія Первозданного (Калити)».

Зокрема, Кулініч І.В. (див. фото) у своєму дослідженні показала цілісну картину рушникової орнаментики у с.Бодаква, проаналізувала роль рушника у житті і побуті мешканців села, визначила особливості композиційної будови сільського рушника, дослідила шляхи збереження і розвитку рушникового мистецтва у селі. У ході пошукової роботи авторці вдалося віднайти унікальні зразки рушників кінця ХІХ-поч. ХХ ст.

Артеменко Анна Вікторівна ґрунтовно та осмислено розкрила значимість образу води у світовій літературі, продемонструвала архетипний образ води у творах українських письменників – Є.Фоміна, А.Бахути, Л.Куліша, А.Кичинського.

Відрадним є зацікавленість молодого покоління життєвим шляхом своїх родичів та знайомих, їх участю у боротьбі за українську державність. Так, Толуб’як У.В. у дослідженні «Культурно-громадська діяльність українських січових стрільців» використала спогади свого дідуся, який розповів, що її прапрадід добровольцем воював у лавах українських січових стрільців і дослужився до звання кошового.

Цікавим виявилося дослідження Авілової А.І., в якому авторці вдалося з’ясувати збереження та побутування українського фольклору, зокрема, української народної пісні в середовищі національних меншин Приазов’я (греків).

Всі ці та інші роботи містять цікаві інформативні додатки, супроводжувалися чудовими презентаціями.

За підсумками всіх етапів конкурсу (сума балів за НДР, за виконання письмових конкурсних завдань та публічний захист роботи) переможцями стали:

І місце – Кулініч І.В. (с.БодакваЛохвицький р-н, Полтавська обл.) «Сторінка рушникового літопису України (на матеріалі села Бодакви Лохвицького р-ну Полтавської області)».

ІІ місце – Лозова Ю.В. (м.Прилуки, Чернігівська обл.) «Місце скіфської ментальності в самосвідомості українця»;

– Петерчук І.О. (м.Хмельницький) «Українознавчі мотиви у творчості поетів діаспори».

ІІІ місце –

– Жоган О.В. (м.Рівне) «З історії дослідження давньоруських літописних міст на території краю»;

Молочко П.Д. (м.Запоріжжя) «Спроба порівняльного аналізу звичаїв і традицій українців та індіанців Мексики (на прикладі творів І.Я.Франка і Г.Р.Хаггарда)»;

Толуб’як У.В. (с.ШутрошилціЗаліщицький р-н, Тернопільська обл.) «Культурно-громадська діяльність українських січових стрільців».

10 клас

Цьогорічні захисти науково-дослідних робіт з українознавства у 10 класі відзначалися високим рівнем науковості та грамотності викладу матеріалу, вмілим використанням наочних матеріалів, вмінням підтримувати дискусію з науковцями (членами комісії). Безумовно, високий науковий рівень продемонстрували переможці, проте варто згадати і тих конкурсантів, хто у тому чи іншому аспекті вирізнявся оригінальністю.

Науково-дослідні роботи учнів 10 класу відзначалися самостійністю наукового аналізу зібраних матеріалів, їх систематизації та класифікації досліджуваних явищ, про що свідчать захисти робіт.

Варто виокремити роботу Грицанюка С.О. (див. фото) «Творчість Андрія Ковача в контексті української та світової скульптури», який під час захисту НДР продемонстрував власні скульптурні вироби. Галай А.Г. у роботі «Мемуари як джерело вивчення подій Української Національної революції» розкрив актуальну тему мемуарів. Пупко І.В. зосередила увагу на негативному впливі на здоров’я людей свого краю забрудненого навколишнього середовища («Вплив забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я Сарненськогорайону Рівненської області»). Підтоптана Н.Ю. продемонструвала високий рівень підготовки та презентації матеріалів у розкритті теми «Роль церкви у розвитку освіти на Лубенщині у другій половині ХVIII – XIX cтоліття». Трагічну сторінку свого краю перегорнула Синякова Т.Ю. у роботі «Діти підвалу (трагедія с.Велика Лепетуха)», зібравши автентичний матеріал та проаналізувавши його. У виступі Крися С.В. була наявна емоційна складова, який крізь призму родини осмислив трагедію бойків («Довгою була в нарузі історія наша багата… (Трагедія бойків крізь призму моєї родини)») та ін.

За підсумками всіх етапів конкурсу (сума балів за НДР, за виконання письмових конкурсних завдань та публічний захист роботи) переможцями стали:

І місце – Трушина Ю.С. (м.Лубни, Полтавська обл.) «Походження та магічне значення дівочих та жіночих оберегів українок».

ІІ місце – Думніцька Г.П. (м.Сарни, Рівненська обл.) «Природа очима душі поета-пісняра Петра Мацкова»;

– Маслова К.М. (смт.Нікіта, АР Крим) «Карпатські мольфари як невід’ємна частина світової народної культури (за повістю М.М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»)»;

– Мишковська А.Ю. (м.Чернівці). «Особливості традиційного святкування «Маланки» на Буковині. (Спільність сутнісної основи та відмінності в розмаїтті народних культур)».

ІІІ місце – Тищенко Т.В. (м.Прилуки, Чернігівська обл.) «Дослідження особливостей орнаменту, символіки та техніки вишивання Прилуччини»;

Харатон Я.І. (м.Львів) «Чарівні струни бандури»;

Чмир М.С. (м.Новгород-Сіверський, Чернігівська обл.) «Особливості народних легенд і переказів Новгород-Сіверщини».

11 клас

Журі Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів затвердило переможців Конкурсу. Так, за підсумками всіх конкурсних випробувань переможцями Міжнародного конкурсу з українознавства серед учнів 11 класів були визнані:

І місце –Тищук М.І. (м.Сарни, Рівненська обл.) «Дивовижний світ ікон та храмів Святого Миколая на Сарненщині».

ІІ місце –

– Маричева М.Ю. (м.Вишгород, Київська обл.) «Українська народна вишивка Вишгородщини: традиції і сучасність».

– Савчук Л.В. (м.Хмельницький) «Етнонаціональні чиники як основа діяльності української еліти козацько-гетьманської доби».

ІІІ місце –

– Кислуха Т.І. (смт.Городня, Чернігівська обл.) «Народний театр князя Орбеліані в Городні»;

– Неілик Т.А. (с.Кам’яна Балка, Миколаївська обл.) «Окупаційний режим на території України в роки Другої світової війни»;

Юлія Цехмістер Ю.І. (м.Донецьк) «Архітектура язичницьких і християнських храмів кінця І – середини ХІ ст. Та їхнє зображення у творах української літератури».

Комісія із захисту науково-дослідних робіт (НДР) 11 класу, що працювала 25 березня 2011 року у складі к.і.н., ст.н.сп., провідного наукового співробітника Олега Ярошинського(голова комісії), д.ф.н., проф., провідного наукового співробітника Валентина Крисаченка, старшого наукового співробітника Віталія Терлецького, молодшого наукового співробітника Ольги Шакуровоїк.і.н., доц., завідувача відділу Леоніда Токарак.б.н., завідувача відділу Валерія Сніжка, к.п.н., доц., старшого наукового співробітника Валентини Шляхової, наукового співробітника Олени Дякової (секретар комісії), повністю підтримала таке рішення журі Конкурсу.

Разом з цим, результати самого захисту науково-дослідних робіт також можуть мати певний інтерес, адже вони були якщо не вирішальними, то великою мірою важливими для учасників Конкурсу в боротьбі за першість. Учасник конкурсу, що був допущений до захисту НДР, мав у своєму виступі за досить короткий час (до 8 хвилин) аргументувати вибір теми, розкрити основні положення дослідження, логічно, послідовно й лаконічно викласти результати роботи та брати активну участь у веденні дискусій. 25 березня 2011 р. у захистах НДР брало участь 22 учні з 11 класів із 27 допущених до захисту.

За сумою балів, які подавали секретарю комісії члени комісії із захисту НДР, та за результатами обговорення комісії, намітився «рейтинг» переможців цього завершального випробовування. Найбільше симпатій членів комісії у числовому вираженні зібрали Андрій Демко з м.Хмельницького (тема НДР: «Нацистський «новий порядок» в Проскурові: 1941-1944 рр. (за матеріалами часопису «Український голос») та Вікторія Ткачук з Волинської області (тема НДР: «Символіка вікон у традиційній обрядовості старовижівчан»). Комісія одностайно рекомендувала журі Конкурсу відзначити ці роботи спеціальною відзнакою «За кращу науково-дослідну роботу».

Крім того, зважаючи на те, що за підсумками всіх трьох випробувань другого туру конкурсу виділилися майбутні фіналісти, журі конкурсу за поданням комісії із захисту НДР вирішила окремо відзначити ще й таких авторів НДР: Анну Гуцул з м.Львова («Сторінками історії моєї гімназії (Штрихи до портрету Г.В. Лопушанської)», Анну Супрунову з м.СарниРівненської обл. («Штрихи історії України у вишиваному портреті Юрія Еммануїловича Савки»), Олега Калашнікова із м. Сєвєроденецька Луганської обл. («Сіверський курінь» українського козацтва в дії як наслідок розвитку козацтва на Луганщині»).

Між тим, жодна науково-дослідна робота та жодний її захисник не залишили байдужими ні одного з членів комісії. У заключному слові до присутніх досвідчений педагог Валентина Шляхова пожалкувала, що натхненні виступи школярів не могли побачити й почути її вихованці – студенти. Вона висловила впевненість, що залишені в архіві Міжнародного конкурсу з українознавства учнівські презентації та науково-дослідний роботи ще можна буде використати як наочний матеріал на спеціальних заняттях із студентами ВНЗ.

Тому, як вияв того, що всі захищені роботи заслуговували на відзначення на конкурсі, назвемо сьогодні їх авторів:

Беркута Оксана (м.Корець, Рівненська обл.) («Традиції українського писанкарства на Волині (за матеріалами Корецького району»);

Гуцул Анна (м.Львів) («Сторінками історії моєї гімназії (Штрихи до портрету Г.В.Лопушанської)»);

Демко Андрій (м.Хмельницький) («Нацистський «новий порядок» в Проскурові: 1941-1944 рр. (За матеріалами часопису «Український голос»)»);

Здоренко Владислава (м.Городище, Черкаська обл.) («Життєві цінності українців (за романом «Диво» П Загребельного)»).

Калашніков Олег (м.Сєвєродонецьк, Луганська обл.) («Сіверський курінь» українського козацтва в дії як наслідок розвитку козацтва на Луганщині»);.

Кислуха Тетяна (м.Городня, Чернігівська обл.) («Народний театр князя Орбеліані в Городні»);

Клімчук Святослав (м.Хмельницький) («Переяславська угода в поглядах дослідників української діаспори (за матеріалами журналу «Визвольний шлях»)»);

Коваленко Анна (м.Корець, Рівненська обл.) («Хліб у обрядах та звичаях українців (за матеріалами Корецького району)»);

Козятинська Діана (м.Сміла, Черкаська обл.) («Менталітет українського козацтва»);


Кудацька Юлія (смт.Стара Вижівка, Волинська обл.) («Регіональна специфіка робітних пісень на Старовижівщині»).

Майорко Віктор (м.Сквира, Київська обл.) («Порівняльний гендерний аналіз становища жінки в традиційному та сучасному українському суспільстві»);

Маричева Марина (м.Вишгород, Київська обл.) («Українська народна вишивка Вишгородщини: традиції і сучасність);

Неілик Тетяна (с.Кам’яна Балка, Миколаївська обл.) («Окупаційний режим на території України в роки Другої світової війни»);

Розумна Тетяна (м.Сєвєродонецьк, Луганська обл.) («Роль Зали етнографії України у формуванні національної свідомості сучасного громадянина»);

Федотова Валерія (м.Старокостянтинів, Хмельницька обл.) («Українці та американці: парадокси характерів»), див. фото;

Савчук Любов (м.Хмельницький)Етнонаціональні чиники як основа діяльності української еліти козацько-гетьманської доби»);

Смицнюк Андрій (м.Івано-Франківськ) («Слідами славного предка…» (історія боротьби галичан за свої права наприкінці ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. та значення в ній громадського посла Івана Смицнюка)»);

Супрунова Анна (м. Сарни, Рівненська обл.) («Штрихи історії України у вишиваному портреті Юрія Еммануїловича Савки»);

Тищук Марія (м.Сарни, Рівненська обл.) («Дивовижний світ ікон та храмів Святого Миколая на Сарненщині»);

Ткаченко Антон (м.Сквира, Київська обл.) («Родове коріння Максима Рильського»);

Ткачук Вікторія (смт.Стара Вижівка, Волинська обл.) («Символіка вікон у традиційній обрядовості старовижівчан»);

Цехмістер Юлія (м.Донецьк) («Архітектура язичницьких і християнських храмів кінця І-середини ХІ ст. Та їхнє зображення у творах української літератури»), див. фото.


Інформація надана головами комісій із захисту НДР.