1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя черв. 26

Презентація наукового доробку ННДІУ в Національній парламентській бібліотеці України

PDF Друк E-mail

 

То була не лише презентація, а й докладна інформація про тематику, ідейне спрямування, наклади найновіших українознавчих видань, але й докладні повідомлення про те, який резонанс дістала ця україніка авторства вчених та науковців Національного науково-дослідного інституту українознавства серед україністів зарубіжжя. З такою інформацією виступив директор інституту акад. П.П.Кононенко, який, презентуючи науковий доробок творчого колективу інституту у читацькому залі цієї бібліотеки, реферував про наукову діяльність і майбутні творчі плани провідних учених і науковців інституту за останнє десятиліття та на майбуття.

Передусім доповідач зупинився на колективному доробку окремих працівників інституту під назвою «Українці у світовій цивілізації і культурі» (керівник проекту професор П.П.Кононенко, член-кор. НАН України проф. В.Д.Баран, проф. В.К.Борисенко, академік С.Я.Єрмоленко, проф. Я.С.Калакура, доцент Т.П.Кононенко, канд. наук В.В.Сніжко, канд. іст. наук Ю.С.Фігурний, зав. відділу О.А.Хоменко, науковий працівник І.П.Пасемко). У цій колективній монографії на засадах наукової методології досліджується та системно висвітлено яскравий феномен буття українців у світовій цивілізації та культурі. Автори монографії передусім подали нариси про найголовніші концентри українознавства, зокрема: Україна – природа, Україна – етнос, Україна – мова, Україна – культура, Україна – художня словесність, Україна – ментальність, доля, Україна в міжнародних відносинах та ін. Загалом кажучи, ця колективна праця – своєрідна енциклопедія про Україну, українство як в Україні, так і поза її межами. Подальша праця над цим науковим задумом продовжується.

Далі проф. П.П.Кононенко зупинився на окремих монографіях та наукових працях авторства таких авторитетних особистостей, як-от: дійсного члено НАН України проф. С.Я.Єрмоленко; член.-кор. НАН України проф. В.Д.Барана, доктора філософських наук, проф. В.С.Крисаченка, відзначивши такі його окремі видання як «Історія української філософії» (хрестоматія-довідник, К.-2006 р., «Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри»), К.-2005 р., «Історія Криму», 1999-2000 р., відзначив доповідач і колективну монографію, підготовлену під керівництвом В.С.Крисаченка «Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи», К.-2004 р.

Серед фундаментальних видань, що викличуть інтерес як фахівців, так і аматорів проф. П.П.Кононенко назвав і праці проф. В.К.Борисенко, індолога С.І.Наливайка та українського історика С.С.Наливайка.

Велику увагу науковців, взагалі української громадськості та читачів-аматорів викликає монографія проф. Валентини Борисенко «Свіча пам’яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках», що була рекомендована до друку Вченою радою історичного факультету КНУ ім. Т. Г. Шевченка та Вченою радою Науково-дослідного інституту МОН України відповідно у березні 2007 р. і у травні 2007 р. та побачила світ у Видавничому домі «Стилос» (Київ-2007, 287 сторінок). Ця книжка – це вшанування пам’яті жертв і постраждалих від голодоморів та політичних репресій в Україні у 75-ту річницю геноциду українського народу. Слід зазначити, що Голова Наглядової Ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» п. Катерина Ющенко написала цікаве і важливе вступне слово «Вшанувати пам’ять мільйонів українців, замучених голодомором у 1932-1933 роках». У монографії – велика кількість свідчень людей за походженням із Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей відповідно зі світлинами та назвами населених пунктів проживання свідків розповідей про голодомор. Наприкінці монографії подано також загальний Список свідків.

Інформуючи про з’яву цієї монографії, акад. Петро Кононенко не міг обійти і факту, що ця публікація проф. Валентини Борисенко була оперативно перекладена англійською мовою і вийшла у видавництві Союзу Українок в Америці в 2010 р. під назвою «A Candle in Remembrance. An Oral History of the Ukrainian Genocide of 1932-1933». Published by the Ukrainian National Women’s League of America, Inc. © 2010. ISBN: 978-0-615-36708-8. Printed in the United States of America by Computoprint Corp. Тут же необхідно зазначити, що журнал «Наше Життя» про презентацію монографії проф. Валентини Борисенко подав широку інформацію заст. Голови СУА пані Уляни Зінич.

Серед наукового доробку вчених Інституту важливе місце посідають наукові видання канд. філософ. наук доцента Т.П.Кононенка, зокрема його монографія «Божественна симфонія Григорія Сковороди, Українознавчі виміри філософської спадщини» (Тернопіль, Джура – 2010), де автор розглядає проблеми парадигмальних вимірів українознавчої науки у новітню добу історії України. Монографія містить матеріали дослідження філософської спадщини Григорія Сковороди, виконані на засадах українознавчої методології. У книжці досліджені питання української ідентичності.

А що вже казати про санскритський та індуський світи С.І.Наливайка, про його монографію «Давньоіндійські імена, назви, терміни: проекція на Україну», його ж «Індоарійські таємниці України» та «Українська індоаріка» (К.-2007), про «Родоводи волинської шляхти ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» І.О.Ворончук, яка зайнялась реконструкцією родинних структур, тобто методологією, методикою та джерелами тієї української шляхти. Позитивно і те, що авторка вводить чи краще реабілітує старовинний український термін шляхти німецького походження (das Geschlecht), востаннє якось забутий у нас і послідовно для кожного регіону востаннє вживаний термін дворянства, який мав право на вжиток десь хіба з ХVІІІ – ХІХ ст., та й то лише на Лівобережжі, яке опанувала Російська імперія на певному етапі тенденцій свого окупаційного розвитку, або ж «собіранія» т. зв. руських земель. Цікаво, що авторка подала детальний аналіз різноманітної документації актових книг громадських і земських судів Волині цього періоду, автор охарактеризувала вживану термінологію спорідненості так широко вжиту в актах ХVІ-ХVІІ століть, добре враження справляють і генеалогічні таблиці реконструйованих на документальній основі родоводів волинської шляхти.

Відділ української літератури репрезентують двійко авторів – це Нестор українського письменства в Україні Сергій Плачинда та порівняно молодий керівник відділу Олександр Хоменко, розмаїту продукцію відділу «мова як українознавство» (керівник відділу канд. філол. наук філол. наук А.Ю.Пономаренко), більшість видань якого торкаються підготовки фахівців, презентували багато авторів, серед них – В.В.Шляхова з монографією «Українознавчі засади мовної освіти» (Черкаси, 2010 р.), О.В.Кравченко «Школи українознавства й освітня діяльність українських громадських організацій США» (Київ-2009) та ін.

А монографія «Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українській концепції національного здоров’я», підготовлена відділом природи під керівництвом канд. біолог. наук В.В.Сніжка викличе інтерес не лише у науковців України, але й численних родинних чи пак сімейних колективах, де вже давно йдуть пошуки обґрунтованих правил щодо нормального харчування, ці шукачі віднайдуть правильні відповіді саме тут.

Автор книжки «Український етнос у просторі й часі» – Науковий бібліографічний довідник (2005-2008) канд. істор. наук Ю.С.Фігурний зробив багатовекторний подарунок майбутнім дослідникам буття українського етносу, це видання сприятиме розвитку українознавства з етнологічною складовою на першому місці.

«Історичні витоки українського народу» член-кора НАН України В.Д.Барана та д-ра іст. наук Я.В.Барана – це історія складних проблем слов’янського етногенезу і походження українського та інших східнослов’янських народів. Автори книжки приділили велику увагу розвитку етнокультурних і соціальних процесів, зокрема Великому розселенню слов’ян, слов’янських народів. Важливе місце у цій монографії займають питання утворення Києво-Руської держави і критика концепції «давньоруської народності».

Характеризуючи видання відділу координації вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства, доповідач проф. П.П.Кононенко зупинився на монографіях канд. філол. наук О.В.Зарецького «Червона тінь калини. Листи, спогади, статті. Алла Горська», «Пошуки коріння. Листи, нариси, спогади, статті. Художник Віктор Зарецький» (К. – 2009). Характерно, що саме ці видання пишно і щедро ілюстровані численними творами тих же Алли Горської та Віктора Зарецького, які, твори, у 60-70 рр. минулого століття становили своєрідну епоху в історії українського живопису. У своїй монографії «Офіційний та альтернативний дискурси 1950-80 роки в УРСР» (К.-2008 р.).

Видання «Українство: світові обшири» (Харків-2006 р.), «Моя Франкіана» (Харків-2007 р.), «Українство: світові обшири» (Тернопіль-2010 р.) авторства І.П.Пасемка – це переважно «статті, есеї, розвідки» останніх років, що зачіпають гострі проблеми сьогодення в культурному, мовному, історичному аспектах розвитку українського народу.

Окрему категорію даровизни ННДІУ Парламентській бібліотеці становить навчальна література, видана у США зусиллями Управи Шкільної Ради при Українському Конгресовому Комітеті Америки упродовж останніх десятиліть (голова Шкільної Ради – проф., академік УВАН у США Євген Федоренко). До числа переданих Парламентській бібліотеці підручників хочеться передусім віднести «Ілюстровану історію України з додатком Нового Періоду Історії України за роки від 1914 до 1919» Михайла Грушевського Видавництва Шкільної Ради.

Серед особливих подарунків для бібліотеки був, звичайно, і роман-дилогія «Жовтий Князь» Василя Барки, що після тривалого редагування у США побачив світ як Видання Української Вільної Академії Наук у США Нью-Йорк – Харків 2008 р.

Саме такими виданнями збагатилася Парламентська бібліотека України. Як з боку керівництва Інституту, так з боку керівництва Бібліотеки висловлювались думки, що співробітництво між нашими інституціями продовжуватиметься й надалі.

Іван Пасемко.

 

 
© Всі права захищені
test