1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок груд. 05

Публікації Єрмоленко

PDF Друк E-mail

 

Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, редактор щопіврічника «Культура слова», автор праць із лінгвостилістики, етнолінгвістики, мовної семантики (у доробку 12 монографій, із них 9 – у співавторстві); статті про мовотворчість Максима Рильського, Олега Ольжича, Лесі Українки, Тараса Шевченка. Автор концепції «Мова як українознавство».

С.Я.Єрмоленко очолювала відділ української філології від початку його заснування з листопада 1991 року. Опублікувала низку праць із питань українознавства, зокрема українознавчі розділи в монографії «Нариси з української словесності» (К.: Довіра, 1999). Під її керівництвом захистили дисертації 35 кандидатів та 5 докторів наук, які працюють у вищих навчальних закладах України. Нині С.Я.Єрмоленко – завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України. Член редколегії й один з авторів енциклопедії «Українська мова» (2000).

Із наукового доробку С.Я.Єрмоленко.


Публікації

Монографії:

1. «Синтаксис віршової мови» (1969)

2. «Синтаксис і стилістична семантика» (1982)

3. «Фольклор і літературна мова» (1987)

4. Мова і українознавчий світогляд: Монографія. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с.

5. Мовно-естетичні знаки української культури: Монографія. – К., 2009. – 350 с.

У співавторстві:

1. «Українська літературна вимова і наголос. Словник-довідник» (1973)

2. «Мова і час» (1977)

3. «Життя слова» (1978)

4. «Складні випадки українського правопису» (1980)

5. «Жанри і стилі в історії української літературної мови» (1988)

6. «Культура української мови. Довідник» (1991)

7. "Українська мова. У серії: Найновіша історія слов'янських літературних мов" (Opole, 1999)

8. "Культура мови на щодень" (2000)

 

Підручники:

1. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова. 5 клас: Підручник. – К.: Грамота, 2005.

2. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова. 6 клас: Підручник. – К.: Грамота, 2006.

3. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова. 7 клас: Підручник. – К.: Грамота, 2007.

4. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова. 8 клас: Підручник. – К.: Грамота, 2008.

5. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. 9 клас. Підручник. – К.: Грамота, 2009.

6. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. 10 клас. Підручник. – К.: «Грамота», 2010.

7. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. 11 клас. Підручник. – К.: «Грамота», 2011.

Презентація підручників "Рідна мова" 5-7 класи


Вибрані публікації:

1.Єрмоленко С. Поняття стилістичного синтаксису // Systematyzacja pojec w stylistyce. – Opole, 1992. – S. 57 – 62.

2.Єрмоленко С. Нові тенденції у загальнолітературній нормі української мови // Jezyki slowianskie wobek wspolczesnych przemian w krajach Europy srodkowej i wschoniej.– Opole, 1993. – S. 199 – 204. [Співавтор: Дзюбишина-Мельник Наталя].

3.Єрмоленко С. Думки про український правопис // Культура слова. – 1993. – Вип. 44. – С. 3 – 9.

4.Єрмоленко С. Уроки українського усного слова. – Рец.: М. І. Погрібний «Українська літературна вимова» – комплект платівок та аудіокасет // Освіта. – 20 січ. 1993.

5.Єрмоленко С. Варіативність народнопісенного тексту // Текст и методика его анализа. – Харьков, 1994. – С. 56 – 60.

6.Єрмоленко С. Українська мова в системі українознавства // Вісн. Київ, ун. Українознавство. Вип. 1. – 1994. – С. 182 – 192.

7.Єрмоленко С. Мовні образи як символи української ментальності // Матеріали наук.-практ. конф.: Формування національної самосвідомості студентів вузів і загальноосвітніх шкіл. – К., 1994. – С. 13.

8.Єрмоленко С. Мовно-естетичні знаки національної культури // Язык и культура: Тезисы докладов. – К., 1994. – С. 15 – 16.

9.Єрмоленко С. Теоретичні засади викладання державної мови // Мовна дійсність в Україні: проблеми, перспективи. – Вінниця, 1994. – Ч. 1. – С. 16 – 18.

10. Єрмоленко С. Основи стилістики // Програми поглибленого вивчення словесності у середній загальноосвітній школі. – К., 1995 – С. 58 – 68.

11. Єрмоленко С. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови // Початкова школа. – 1995. – № 1. – С. 33 – 37. [Співавтор: Мацько Л. І.].

12. Єрмоленко С. Зміни закономірні, поступові, але не революційні // Мовознавство. – 1995. – № 1. – С. 32 – 34.

13. Єрмоленко С. У силовому полі Франкових думок про мову. – Рец. на кн.: Т. І. Панько «Мова і нація в естетичній концепції І. Франка» // Мовознавство. – 1995. – № 5. – С. 70 – 71.

14. Єрмоленко С. Історія української мови: Хрестоматія. / Упоряд. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. Авт. передмови С. Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 1996. – 288 с.

15. Єрмоленко С. Мова й етнос // Українознавство в системі освіти. Міжнар. наук.-практ. конф. 28 – 30 березня 1996. – К.: Освіта, 1996. – С. 54 – 65.

16. Єрмоленко С. Мінливе і вічне слово поезії. Проблеми аналізу тексту в сучасній науці // V наук. конф. «Семантика мови і тексту», ч. III. Матеріали круглого столу // Семантика тексту, ч. І, II. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 65 – 71.

17. Єрмоленко С. Пісні про Богдана Хмельницького в контексті фольклорних символів // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж. – К.: Живиця, 1996. – С. 102 – 105.

18. Єрмоленко С. Національна свідомість і виховання української мовної особистості // Мовознавство: Тези та повідомлення III Міжнар. конгресу україністів. – X.: Око, 1996. – С. 224 – 229.

19. Єрмоленко С. Мінливе й вічне слово поезії (Про поетичну мову М. Рильського) // Культура слова. – 1996. – Вип. 48 – 49. – С. 38 – 45.

20. Єрмоленко С. «...Твоя поетеса була Українкою!» (читаючи листи Лесі Українки) // Культура слова. – 1996. – Вип. 48 – 49. – С. 3 – 10.

21. Єрмоленко С. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт; За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Довіра, 1996. – 797 с.

22. Єрмоленко С. Новий російсько-український словник-довідник. – К.: Довіра, 1996. – 797 с.

23. Єрмоленко С. Зміни закономірні, поступові, але не революційні // Український правопис: так і ні. Обговорення нової редакції «Українського правопису». – К., 1997. – С. 44 – 47.

24. Єрмоленко С. Мова як суспільне явище. Державотворча функція мови // Укр. мова та література. – 1997. – число 7(23). – С. 6 – 7.

25. Єрмоленко С. Мова – це наша національна ознака // Укр. мова та література. – 1997. – число 14(30). – С. 11.

26. Єрмоленко С. Не експериментуймо з мовою! // Літ. Україна. – 30 жовт. 1997. – С. 3.

27. Єрмоленко С. Культура мови на щодень / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 1997. – Вип. 1. – 138 с.

28. Єрмоленко С. Мова і держава // Вітчизна. – 1998. – № 1. – С. 118 – 121.

29. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери: Близько 85 тис. слів / Уклад. С. Я. Єрмоленко та ін. – К.: Довіра, 1998. – 783 с.

30. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1998. – 431 с.

31. Єрмоленко С. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. – К.: Довіра, 1998. – 783 с.

32. Єрмоленко С. Словник епітетів української мови. – К.: Довіра, 1998. – 431 с.

33. Єрмоленко С. Нариси з української словесності: стилістика і культура мови. − К.: 1999. − 431 с.

34. Єрмоленко С. Динаміка літературних норм // Najnowsze dzieje jezyków słowiańskich: Українська мова. – Opole, 1999. – С. 221 – 227.

35. Єрмоленко С. Історичний екскурс про українську мову: Про походження та історію української мови // Najnowsze dzieje jezyków słowiańskich: Українська мова. – Opole, 1999. – С. 16 – 20.

36. Єрмоленко С. Післявоєнна мовна ситуація й мовна політика в період 45-85-х років // Najnowsze dzieje jezyków słowiańskich: Українська мова. – Opole, 1999. – С. 31 – 35.

37. Єрмоленко С. Мовний стиль художньої прози 60 – 80-років // Najnowsze dzieje jezyków słowiańskich: Українська мова. – Opole, 1999. – С. 146 – 153.

38. Єрмоленко С. Українська мова кінця ХХ століття: парадокси оцінок // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах. Зб. наук. праць у 2-х частинах. – К.: НВЦ “Наша культура і наука”, 1999. – Ч. 1. – С. 290 −296.

39. Єрмоленко С. Творчість Панаса Мирного в історії української літературної мови // Вісник Полтавського держ. пед. ін-ту ім. В.Г.Короленка: Зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки. – Полтава, 1999. – Вип. 2 (6) – С. 103 – 108.

40. Єрмоленко С. Проблема норми в сучасній українській мові // Stylistyka a pragmatyka. – Katowice, 2000. – С. 252 – 261.

41. Єрмоленко С. Новое в норме украинского языка // Sprachwandel in der Slavia: die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert / Lew N. Zybatow Frankfurt am Main; Berlin; Bern;.. Zang, 2000. Teil 1. – C. 305 – 311.

42. Єрмоленко С. Семантичне поле “мова” в “Енеїді” Івана Котляревського // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог, 2000. – С. 50 – 56.

43. Єрмоленко С. Современный украинский язык: динамика литературной нормы // Möglichkeiten und Jrenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Jegenwart: Beiträge zur Konferenz der Internationalen Kommission für slavische Schriftsprachen, Dresden, 2000 / Thelem, 2002. – C. 33 – 44.

44. Єрмоленко С. Актуалізація. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000, 2004. – С. 14.

45. Єрмоленко С. Грушевський М. С. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 115; 2004. – С. 124. (у співав. З.Т. Франко).

46. Єрмоленко С. Ділова лексика. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 146; 2004. – С. 158.

47. Єрмоленко С. Експресивність. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 156 – 157; 2004. – С. 170 – 171.

48. Єрмоленко С. Емоційна лексика. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 157 – 158; 2004. – С. 171 – 172.

49. Єрмоленко С. Зв’язне мовлення. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 187 – 188; 2004. – С. 203.

50. Єрмоленко С. Історія української літературної мови. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 216 – 219; 2004. – С. 232 – 233.

51. Єрмоленко С. Книжна лексика. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 238; 2004. – С. 256.

52. Єрмоленко С. Книжна мова. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 238 – 239; 2004. – С. 256 – 257.

53. Єрмоленко С. Кодифікація норми. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 240; 2004. – С. 260.

54. Єрмоленко С. Колорит. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000; С. 241 – 242; 2004.– С. 261.

55. Єрмоленко С. Культура мови. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 263 – 265; 2004. – С. 285 – 286.

56. Єрмоленко С. Культура мови перекладу. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000; 2004. – С. 286 – 287.

57. Єрмоленко С. «Культура слова». Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 265; 2004. – С. 287.

58. Єрмоленко С. Лінгвістика тексту. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 289 – 290; 2004. – С. 312 – 313.

59. Єрмоленко С. Лінгвофольклористика. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 292; 2004. – С. 315.

60. Єрмоленко С. Літературна мова. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 293 – 294; 2004. – С. 218 – 320.

61. Єрмоленко С. Мова преси. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 323; 2004. – С. 352.

62. Єрмоленко С. Мова телебачення і радіо. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 324; 2004. – С. 353.

63. Єрмоленко С. Мова фольклору. – Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія. – 2000. – С. 324 – 325; 2004. – С. 353 – 354.

64. Єрмоленко С. Мовний етикет. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 333; 2004. – С. 362 – 363.

65. Єрмоленко С. Науковий стиль. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 372 – 373; 2004. – С. 403 – 404.

66. Єрмоленко С. Нейтральні стилістичні засоби мови. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 375 – 376; 2004. – С. 420. – 421.

67. Єрмоленко С. Норма мовна. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 387 – 388; 2004. – С. 407.

68. Єрмоленко С. Орфоепічний словник. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 411; 2004. – С. 444 – 445.

69. Єрмоленко С. Орфоепія. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 411 – 412; 2004. – С. 445.

70. Єрмоленко С. Офіційно-діловий стиль. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 414 – 415; 2004. – С. 449 – 450.

71. Єрмоленко С. Поетична лексика. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – С. 462; 2004. – С. 499 – 500.

72. Єрмоленко С. Словесность − интегрированная культурологическая дисциплина // Тезисы VI Международного конресса изучения Центральной и Восточной Европы. − Тамрере. Финляндия. 2000.

73. Єрмоленко С. Сучасні проблеми дослідження літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – С. 3 – 12.

74. Єрмоленко С. Українська мова кінця ХХ ст.: парадокси оцінок // Етнос. Культура. Нація.: Зб. наук. праць. – Дрогобич, 2001. – Вип. 2. – С. 229 – 236.

75. Єрмоленко С. Просторова і часова глибина літературної норми // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. –Луганськ: Альма матер, 2001. – № 3 (35). – С. 29 – 34.

76. Єрмоленко С. В.М.Русанівський. Історія української літературної мови. – Київ: АртЕк, 2001. – 391 с. // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 136 – 140.

77. Єрмоленко С. Мовна ситуація в Україні та дискусії навколо українського правопису // Збірник матеріалів семінару Київського проекту Інституту Кеннана, 28 листопада 2002. – К., 2002. – С. 56 – 60. [У співавторстві: В.М.Русанівський, А.Ф.Колодій, О.О.Тараненко, Б.М.Ажнюк, Я.М.Пилинський].

78. Єрмоленко С. Синтаксис прози Євгена Пашковського в контексті когнітивної лінгвістики (на матеріалі роману “Щоденний жезл”) // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Сер. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2002. – Вип. 146 – 147. – С. 21 – 31.

79. Єрмоленко С. Українська мова як концентр українознавства // Наука самопізнання народу: Зб. матер. і наук. праць. На пошану 70-річчя Петра Кононенка. – К.: “Веселка”, 2002. – С. 85 – 90.

80. Єрмоленко С. Галина Мацюк. Прескриптивна лінгвістика в Галичині (перша половина ХІХ ст.) // Мовознавство № 2002. – С. 71 – 73.

81. Бізнес словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити. –Українсько-Англійський: Понад 12500 термінів / Уклад.: С.Я.Єрмоленко, В.І.Єрмоленко. – К.: Школа, 2002. – 720 с.

82. Єрмоленко С. Концептуально-знаковий вимір історії української літературної мови // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць / За ред. проф. Л.А.Лисиченко. – Харків: 2003. – Вип. 10. – С. 12 – 23.

83. Єрмоленко С. Інформаційно-технічні інновації і культура мови // Вісник факультету журналістики Львівського університету. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2003. – Вип. 1. – С. 5 – 11.

84. Єрмоленко С. Штрихи до соціального портрета українців (за матеріалами тлумачних словників) // Лінгвістика: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – Луганськ: Альма матер, 2003. – С. 37 – 44.

85. Єрмоленко С. Літературні тексти як мовно-естетичні знаки національної культури // Літературна мова у просторі національної культури / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2004. – С. 58 – 74.

86. Єрмоленко С. Українська мова у просторі національної культури // Літературна мова у просторі національної культури / / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2004. – С. 6 – 34.

87. Єрмоленко С. Літературні мови й сучасний лінгво-культурологічний дискурс // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту. Серія: мовознавство. – Тернопіль, 2004. – С. 3 – 8.

88. Єрмоленко С. Уроки української (7 публікацій) // Український народний календар на 2005 рік.

89. Єрмоленко С. Дбаймо про точність: розрізняймо відтінки // Урок української. – 2004. – № 5 – 6. – С. 5.

90. Єрмоленко С. Спільне й відмінне в комунікативній структурі мемуарних текстів // Збірник наукових праць. Випуск 11. – Харків, 2004.

91. Єрмоленко С. Феномен української літературної мови: історичний та національно-культурний вимір // Українознавство. – 2004. – Число 3 – 4.

92. Єрмоленко С. Дискурс Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 142 – 143.

93. Єрмоленко С. Довідник з культури мови / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2004.

94. Єрмоленко С. Культура мови і сучасний лінгвікультурологічний дискурс.// − Наук. записки Тернопільського націон. педаг. університету. Серія Мовознавство. − 2004. − 1(11). С. 3−8.

95. Єрмоленко С. Термінологічний зміст поняття „рідна мова” // Рідна мова як чинник етнокультурного самовизначення та національної єдності: Зб. наук. пр. ‑ Київ, 2004 ‑ С. 36−43.

96. Єрмоленко С. Білінгвізм письменника  Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 50 (у співавторстві).

97. Єрмоленко С. Інтимізація мови. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 226 – 227.

98. Єрмоленко С. Мойсієнко А. К. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 369.

99. Єрмоленко С. Ортологія. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 407 – 408; 2004. – С. 441.

100. Єрмоленко С. Поетична мова. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 501 – 501.

101. Єрмоленко С. Публіцистичний стиль. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 539 – 540.

102. Єрмоленко С. Пуризм. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 541.

103. Єрмоленко С. Пустовіт Л.О.Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 541.

104. Єрмоленко С. Розмовна лексика. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 560 – 561.

105. Єрмоленко С. Розмовна мова. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 648.

106. Єрмоленко С. Сербенська О. А. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. − С. 578.

107. Єрмоленко С. Стаєєва В. І. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 644.

108. Єрмоленко С. Стилізація. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 648.

109. Єрмоленко С. Стилістика. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 649 – 650.

110. Єрмоленко С. Стилістика граматична. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 650 – 651.

111. Єрмоленко С. Стилістична система. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С. 651.

112. Єрмоленко С. Стилістичне значення. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. – С.651 – 652.

113. Єрмоленко С. Шевченко Л. І. Українська мова Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія, 2004. − С. 803.

114. Єрмоленко С. Komparacja współczesnych języków słowiańskich: Słowotwórstwo/Nominacja. // Мовознавство. № 4. – 2004. – С. 91 – 94. (Співавтор О. А. Стишов)

115. Єрмоленко С. Їдемо в Полтаву – Їдемо до Полтави // Культура слова. Вип.65 – 66. – К., 2005.

116. Єрмоленко С. Історія української літературної мови // Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України – 75, 1930 – 2005. Матеріали до історії. – К.: Довіра, 2005. – С. 202 – 216.

117. Єрмоленко С. Культура мови // Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України – 75, 1930 – 2005. Матеріали до історії. – К.: Довіра, 2005. – С. 174 – 187.

118. Довідник з культури мови / Відп. ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005.

119. Єрмоленко С. Мова і розмова / Робочий зошит із розвитку зв’язного мовлення для 5 класу (2 др. арк.).

120. Єрмоленко С. Теоретичні питання лінгвостилістики // Збірник наук. праць. – Луганськ, 2005.

121. Єрмоленко С. Рідне слово (у співавторстві): Підручник для 5 класу загальноосвітньої школи. – К.: Грамота, 2005.

122. Єрмоленко С. Лесин заквітчаний острів // Укр. нар. календар. 2006. – К.: Преса України, 2005.

123. Єрмоленко С. Українська мова як концентр українознавства // Мова в системі українознавства. Дидакт. матеріал для слухачів курсів підвищення кваліфікації / Упор. А.Ю. Пономаренко, С.Я. Єрмоленко та ін. – К.: 2005. − С.36−44.

124. Єрмоленко С. Феномен української літературної мови: історичний та національно-культурний вимір // Мова в системі українознавства. Дидакт. матеріал для слухачів курсів підвищення кваліфікації / Упор. А.Ю. Пономаренко, С.Я. Єрмоленко та ін. – К.: 2005. − С. 45−52.

125. Єрмоленко С. Явив себе і свій час у мові // Ну що б, здавалося, слова... (На пошану доктора філологічних наук, професора Н. М. Сологуб). – К.: 2005. – С. 38 – 43.

126. Єрмоленко С. «Джерело духовності народу – мова (Про сучасне прочитання «Енеїди» Івана Котляревського)» // Українознавство. – 2005. – Число 1. – С. 120 – 123.

127. Єрмоленко С. Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики / Авт. колектив: С.Я. Єрмоленко, А.Ю. Пономаренко, С.А. Яременко та ін. – К.: НДІУ, 2006. – 96 с.

128. Єрмоленко С. Мета мовної освіти – навчити думати, говорити і творити // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 158 – 165.

129. Єрмоленко С. Інтерпретація Шевченкового слова в школі // Слово Т.Г. Шевченка в полікультурному середовищі: Матеріали конференції 27 – 28 квітня 2006 року. – Сімферополь: НАТА, 2006. – С. 165 – 169.

130. Єрмоленко С. Соціальна престижність української мови в сучасному комунікативно-інформаційному просторі // Збірник наукових праць НДІУ. Т. ІХ. – К., 2006. – С. 143 – 147.

131. Мовна картина неба в народній загадці // Збірник наукових праць НДІУ. Т. ХІ. – К., 2006. – С. 181 – 187.

132. Єрмоленко С. Поетичне слово Ліни Костенко // Українознавство. – Ч. 1 – 2006. – С. 140 – 143.

133. Єрмоленко С. Віталій Макарович Русанівський – видатний український мовознавець // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 49 – 53.

134. Єрмоленко С. У власних назвах – історія України. // Українознавство. – 2007. – Число 2. – С. 192 – 194.

135. Єрмоленко С. Я. «В добрі-розумі закупаєшся» // Культура слова. – 2009. – Вип. 71. – С. 11 – 16.

136. Єрмоленко С. Естетизація слова-поняття вітер // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 475 – 477. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2009. – С. 280 – 286.

137. Єрмоленко С. Життя – як блискавка... // Культура слова. – 2009. – Вип. 71. – С. 3 – 6.

138. Єрмоленко С. Мінлива стійкість мовної картини світу // Мовознавство. – 2009. – № 3 – 4. – С. 94 – 103.

139. Єрмоленко С. Мова фольклору і художньої літератури – скарбниця духовності народу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – К., 2009. – Вип. 3. – С. 3 – 7.

140. Єрмоленко С. Мовна картина світу – метафора чи науковий термін? // Збірник наукових праць Світ мови: поетика текстових структур. – К.; Дрогобич, 2009. – С. 49 – 55.

141. Єрмоленко С. Мовно-естетичні знаки української культури у творах Степана Руданського // У вимірах слова: Зб. наук. праць (до ювілею професора кафедри укр. мови Л. Г. Савченко). – Х., 2009. – С. 15 – 22.

142. Єрмоленко С. Мотивація навчальної діяльності у шкільному курсі української мови // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – С. 139 – 140.

143. Єрмоленко С. Я. Роль середньої і вищої школи у формуванні мовного середовища. // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25 – 27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 212 – 214.

144. Єрмоленко С., Попель С. У вінок Степанові Руданському // Українознавство. – 2009. – Число 2. – С. 148 – 151.

145. Єрмоленко С. З того часу, як ми є мовою… // Українці у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія. – К.: НДІУ, 2008. – Р. 6. – С. 156 – 183.

146. Єрмоленко С. «Є в письменницькій майстерності свої специфічні особливості (роздуми про мовостиль О. Гончара)» // Рідний край. – 2008. – № 1(18). – С. 103 – 118.

147. Єрмоленко С. Я. Від випуску до випуску // Культура слова. – 2008. – Вип. 70. – С. 4 – 15.

148. Єрмоленко С. Говіркове багатоголосся сучасної української прози // Українознавство. – 2008. – Число 1. – С. 198 – 205.

149. Єрмоленко С. До українознавства через «Культуру слова» // Українознавство. – 2008. – Число 3. – С. 81 – 87.

150. Єрмоленко С. Естетизація слова терен у поетичній мові // Слово. Думка. Людина. Збірник наукових праць із актуальних проблем лінгвістики (до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко). – Харків, 2008. – С. 51 – 58.

151. Єрмоленко С. Я. Інтелектуалізація сучасної літературної мови в поезії Ліни Костенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Філологічна». – Острог, 2009. – Вип. 12. – С. 127 – 138.

152. Єрмоленко С. Коментар до статті «Журнал «Україна» сто років тому» // Україна. – 2007. – № 11. – С. 62.

153. Єрмоленко С. Консультації // Культура слова. – 2008. – Вип. 68 – 69. – С. 118, 120, 121.

154. Єрмоленко С. Мовно-естетичні знаки культури в історії української літературної мови // Мовознавство. – 2007. – № 4 – 5. – С. 20 – 35.

155. Єрмоленко С. Павло Житецький у «Спогадах» Євгена Чикаленка // Збірник матеріалів Всеукр. наук. конф. «П. Г. Житецький і сучасна українська лінгвістика». – Черкаси, 2007. – С. 10 – 15.

156. Єрмоленко С. Українська мова в системі українознавства // Урок української. – 2008. – № 1 – 2. – С. 38 – 41.

157. Єрмоленко С. Універсалізм української мови // Збірник наукових праць Науково дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Т. ХVІІ. – С. 40 – 54.

158. Єрмоленко С. Ставицька Л. О. Знову про мову і політику // Слово Просвіти. – № 36, 10 – 16 вересня 2009. – С. 2.

159. Єрмоленко С. Мовно-естетичні знаки української культури. – К.: Інститут української мови НАН України, 2009. – 352 с.

160. Єрмоленко С. Добірним зерном колосилась мова (Мовний портрет Ліни Костенко) // Слово Просвіти. – № 12. – 25 – 31 березня 2010 р. (у співавторстві).

161. Єрмоленко С. Пантелеймон Куліш в історії української літературної мови (До 100-річчя Пантелеймона Куліша) // Культура слова. – 2010. – Випуск 72. – С. 6 – 15.

162. Єрмоленко С. Соціолінгвістика: про мову «тут» і «тепер» // Слово Просвіти. – № 14. – 8 – 14 квітня 2010 р. (у співавторстві).

163. Єрмоленко С. Формування української мовної особистості // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 120 – 123.

164. Єрмоленко С. «Мого народу гілочка тернова...» // Слово Просвіти. – 25 – 31 березня 2010. – № 12. – С. 4 – 5.

165. Єрмоленко С. «Моє слово має силу цілої громади» (фольклорні та книжно-літературні джерела мовотворчості Пантелеймона Куліша) // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – Вип. 17. – С. 35 – 44.

166. Єрмоленко С. Культура мови і мовні ідеали суспільства // Актуальні проблеми сучасної філології: Зб. наук. праць Рівненськ. держ. гуманітар. ун-ту. Мовознавчі студії. – 2010. – Вип. XVIII. – С. 90 – 94.

167. Єрмоленко С. Українознавчий стрижень у сучасних шкільних підручниках з української мови // Сьогодення українського мовного середовища. Вип. 2. – К., 2010. – С. 45 – 51.

 

 
© Всі права захищені
test