Державна мова в Україні має бути одна

Друк


Альтернативи щодо державності єдиної української мови в Україні немає


5 листопада 2010 року відбувся Пленум Наукової ради НАН України «Українська мова» — «Українська мова в Україні: сьогодення і перспективи». До участі у Пленумі були запрошені й працівники Національного науково-дослідного інституту українознавства.

Засідання, яке зібрало мовознавців із усієї України, соціологів, педагогів, відкрив голова Наукової ради, директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор П.Ю.Гриценко.

У своєму виступі П.Ю.Гриценко зазначив:

«Положення про те, що удержавлення української мови є загрозою для інших мов, — це та базова спекулятивна теза, яка принижує і применшує наші здобутки в об’єктивному, глибокому дослідженні функціонування української мови.

Сьогодні ще немає зведеної інформації про стан, особливості функціонування української мови, відсутні зрізи за багатьма параметрами з багатьох регіонів України. Тому непоінформованість — прекрасний ґрунт для того, щоб спекулювати навколо мовних питань.

Коли сьогодні так легко говорять про «гармонійне» функціонування поряд із українською іншої мови як державної чи регіональної — це неправда! Ми повинні пропонувати нашим можновладцям такі рекомендації, аби вони при розробленні будь-якої моделі мовного розвитку, менше пускалися на слизький шлях.

Альтернативи щодо державності єдиної української мови в Україні немає!»


Довідка

Наукова рада Національної академії наук України «Українська мова». Здійснює діяльність при Інституті української мови НАН України.

Голова Наукової ради — доктор філологічних наук, професор П.Ю.Гриценко.

Основні аспекти діяльності Наукової ради — координування наукових досліджень у галузі лінгвістики. Наукова рада передбачає проведення щорічного пленуму, на якому розглядають актуальні питання розвитку, функціонування української мови.


Відкриває Пленум голова Наукової ради «Українська мова», директор Інституту української мови, доктор філологічних наук, професор П.Ю.Гриценко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Виступає з доповіддю «Етно- і глотогенез східних слов’ян у світлі сучасної методології наукових досліджень» завідувач відділу загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, академік НАН України Г.П.Півторак.

 

 

 

 

 


 


Ділиться враженнями про теперішній стан української мови завідувач відділу загального мовознавства Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, член-кореспондент НАН України О.Б.Ткаченко. Доповідь «Українська мова як державна у труднощах її становлення».

 

 

 

 

 

 

 

 


Представник східного форпосту української мови, завідувач кафедри української мови Донецького національного університету, доктор філологічних наук, професор А.П.ЗагніткоДоповідь «Мовна ситуація в Донеччині: типологічний і соціолінгвістичний виміри».

 

 

 

 

 

 

 

 


Про соціологічні виміри мовознавчих питань розповідає заступник директора Інституту соціології НАН України, президент Соціологічної асоціації України, доктор соціологічних наук, професор М.О.Шульга. Доповідь «Мовна ситуація в Україні у світлі сучасної соціології».

 

 

 

 


 


Професор кафедри української мови Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, доктор філологічних наук, професор В.І.Кононенко виступає із доповіддю «Літературний стандарт і розмовне мовлення: процеси взаємодії».

 

 

 

 

 

 

 

 

 


У доповіді «Підручники з української мови: теорія і практика» завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України, член-кореспондент НАН України С.Я.Єрмоленко актуалізує увагу на проблемах неадекватності сучасних навчальних програм вимогам, які ставить життя.

 

 

 

 


Про особливості становлення української мови як державної в Криму розповідає декан факультету української філології Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського, доктор філологічних наук, професор Ю.Ф.Прадід. Доповідь «Роль факультету української філології Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського в удержавленні української мови в Криму».

 

 

 

 


Професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені І.Я.Франка, доктор філологічних наук Г.П.Мацюк у своїй доповіді «Соціолінгвістична проблематика в історії українського мовознавства» звертає увагу на високий рівень української мовознавчої науки на тлі світових соціолінгвістичних досліджень.

 

 

 


 


Експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, доктор філологічних наук Г.М.Яворська виголошує доповідь-презентацію «Мовні конфлікти: штучні чи реальні».

 

 

 

 

 


 


Відомий популяризатор українського слова, завідувач кафедри слов’янської філології Київського міжнародного університету, доктор педагогічних наук, професор І.П.Ющук. Доповідь «Українське міжнародне законодавство і «Закон про мови».

 

 

 

 

 

 

 


 


Тема доповіді професора кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктора філологічних наук, професора Л.Т.Масенко — «Динаміка мовних змін у диглосній ситуації пострадянського Києва».

 

 

 

 

 


 


Завідувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук С.О.Соколова виступає із доповіддю «Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції».

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Робочі моменти Пленуму: член-кореспондент НАН України С.Я.Єрмоленко і завідувач кафедри стилістики Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, академік АПН Л.І.Мацько аналізують доповіді.

 

 

 

 

 

 

 


Робочі моменти Пленуму: завідувач відділу історії української мови Інституту української мови НАН України член-кореспондент НАН України В.В.Німчук бере участь у обговоренні результатів засідання.

 

 

 

 

 

 

 

 


Робочі моменти Пленуму: провідний науковий співробітник відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О.Потебні НАН України, доктор філологічних наук, професор Є.А.Карпіловська і завідувач кафедри української мови Харківського національного університету ім. В.Каразіна, доктор філологічних наук, професор В.С.Калашник діляться враженнями.