1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя черв. 26

Нові публікації. В.Шляхова

PDF Друк E-mail

 

У жовтні 2010 року вийшла друком монографія кандидата педагогічних наук, доцента, старшого наукового співробітника відділу «Мова як українознавство» ННДІУ Валентини Шляхової "Українознавчі засади мовної освіти".

У монографії окреслено елементи мовного та методичного складників фахової підготовки вчителя-словесника, які забезпечують реалізацію українознавчого підходу до процесу навчання, подано різноаспектний методичний аналіз нового покоління підручників з української мови, з’ясовано проблеми у формуванні українськомовної особистості за сучасних умов функціонування державної мови в Україні, визначено методичні шляхи, які допомагають реалізувати осмислений підхід до продуктивної мовленнєвої діяльності, за якого у виборі мовних засобів пріоритетними вважаються ті, що відповідають чинним нормам сучасної мови.

У книзі подано рекомендації для забезпечення українознавчого наповнення змісту окремих тем із лінгвістичної та комунікативної змістових ліній шкільного курсу української мови.

На монографію В.В.Шляхової на адресу ННДІУ надійшов відгук-подяка від професора Адама Фаловського, керівника кафедри україністики Інституту Східнослов’янської філології Яґеллонського університету (Польща), та доктора Аґати Скужевськоївіце-директора цього Інституту.

 

 
© Всі права захищені
test