1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя лют. 05

Семінари 2008 Париж 2

PDF Друк E-mail

Співпраця НДІУ і Української школи мистецтв у Парижі (Франція)

Згідно з умовами Договору про співпрацю №6/61215 від 26.10.2006 р. між НДІ українознавства і Українською школою мистецтв у Парижі (Франція) при Українському культурному центрі посольства України у Франції працівниками НДІУ доктором філологічних наук, професором Єрмоленко Світланою Яківною та завідувачем відділу інноваційних досліджень Варзар Тамарою Михайлівною у жовтні 2008 року проводились тематичні семінари та навчальні стажування з української мови та дистанційного навчання з українознавства для учнів і вчителів Української школи мистецтв у Парижі.

 

Проведено тематичні семінари та навчальні стажування з української мови та дистанційного навчання з українознавства за такою тематикою:

– «Інноваційні освітні технології для здійснення освітньої діяльності; забезпечення умов для оволодіння системою знань з українознавства» – 06.10.2008 р.

– «Введення в сучасний освітній процес найновітніших мовно-етно-генетичних прочитань давніх вітчизняних писемних джерел» – 07.10.2008 р.

– «Феномен мови і народна творчість» – 08.10.2008 р.

– «Розробка філософських та психологічних принципів впровадження інтегративної гуманітарної дисципліни «українознавство» в мережу дистанційної освіти» – 09.10.2008 р.

– «Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності» – 10.10.2008 р.

Навчальне стажування з української мови відбувалося у форматі уроку для учнів 5-7 класів, на якому було розкрито тему «Лексика і фразеологія української мови»( за програмою 12-річної загальноосвітньої школи).

 

 

Учням запропоновано в ігровій формі засвоїти матеріал про активну і пасивну лексику, про лексичне значення слів.

 

 

 

Вправи розвивали логічне мислення школярів, знайомили їх з образними усталеними висловами української мови, виявляли сприймання і знання поширених фразеологічних висловів.

 

 

 

 

Застосування технічних засобів пожвавлювало навчання, привертало увагу до назв, що мають етнокультурний зміст. З цікавістю присутні поставилися до завдання доповнити фразеологізми, перша і друга частини яких були розміщені в довільному порядку. Тільки логічний аналіз змісту фразеологізму забезпечував правильну відповідь. Запам’ятовуванню усталених висловів сприяли приклади життєвих ситуацій, які описані в рубриці підручника «З бабусиної скрині і не тільки».

 

 

Як один із авторів підручників нового покоління С.Я.Єрмоленко наголошувала на концепції створення сучасного підручника, насиченого українознавчою інформацією як у плані дібраних текстів, так і в плані використання розмови про художників. У зв’язку з цим важко переоцінити пізнавально-виховний зміст такої рубрики в підручнику, як «І пензлем, і словом».

Вчителів цікавили питання підготовки учнів до роботи з тестами. Учні, які відвідують уроки української мови, мають різний рівень підготовки. Керівник мистецької школи пані Олена Місталь цілком слушно поєднує завдання художнього розвитку дітей з їхнім мовним розвитком на уроках мови. Уроки могли б бути ефективніші, якби клас був забезпечений персональними комп’ютерами і учні могли б виконувати відповідні завдання.

 

 

Спілкування з учителями, які викладають українську мову в недільній школі (при церкві), засвідчило потребу в нових підручниках і посібниках.

 

Викладачів цікавила соціолінгвістична тема про сучасну мовну ситуацію в Україні.

 

 

На тематичних семінарах було запропоновано три презентації – для учнів, учителів та викладачів ВНЗ (Єрмоленко С.Я.), а також презентація електронних розробок інституту – інтернет-сайту інституту «Українознавство», інтернет-журналу відкритого доступу «Українознавство» та дистанційного курсу «Українознавство» (Варзар Т.М.). 9 жовтня 2008 р. проведено інтернет-чат в межах дистанційного курсу «Українознавство» з Бараном Володимиром Даниловичом – членом-кореспондентом НАН України, докт. іст. наук, провідним науковим співробітником відділу української етнології.

 

Позапланово проведено два заняття з використанням електронних підручників з історії та круглий стіл «Історія українського костюма. Етимологія назв компонентів українського костюма».

 

 

Всі майстер-класи викликали велике зацікавлення учнів, їхніх батьків та вчителів Української школи мистецтв у Парижі.

 

 

Вони наголошували на важливості особистих контактів, висловили велику надію, що інститут і надалі надаватиме їм посильну допомогу в реалізації культурних програм, проведенні різних майстер-класів, українознавчих курсів і особливо – дистанційних, і що така співпраця матиме тривалі позитивні результати, оскільки поширюватиме інформацію про сучасну Україну, про міжкультурні контакти народів.

 

Квіти вдячності доктору філол. наук, проф. С.Я.Єрмоленко.

Кабінет українознавства в Українській школі мистецтв у Парижі.

 

У кабінеті українознавства Української школи мистецтв у Парижі.

 
© Всі права захищені
test